Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 8 bladen Volgend blad    Laatste blad

LI.113 Josefine Charlotte Ingeborg van BELGIE, geboren te Brussel, dochter van Leopold III Philippe Charles van BELGIE (zie L.76) en Astrid Sofia Lovisa Thyra van ZWEDEN.
Gehuwd te Luxemburg met Jan Benedictus Willem van LUXEMBURG, geboren te Kasteel Berg. Groothertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, Prins van Borbon Parma,, zoon van Felix Marie Vincent van BOURBON PARMA en Charlotte Adelgonde van LUXEMBURG.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Astrid van LUXEMBURG, geboren te Kasteel Betzdorf.
Gehuwd te Luxemburg met Karl Christian van OOSTENRIJK, geboren te Beloeil, zoon van Karl Ludwig Maria van OOSTENRIJK en Yolande Marie de LIGNE d'AMBLISE.
2.  Henri Albert van LUXEMBURG, geboren te Kasteel Betzdorf.
3.  Jean Felix van LUXEMBURG, geboren te Kasteel Betzdorf.
4.  Margaretha Antonia van LUXEMBURG, geboren te Kasteel Betzdorf.
5.  Willem Maria van LUXEMBURG, geboren te Kasteel Betzdorf.

LI.116 Albert II Felix Humbert van BELGIE, geboren te kasteel Stuyvenberg. Koning der Belgen, Prins van Luik, zoon van Leopold III Philippe Charles van BELGIE (zie L.76) en Astrid Sofia Lovisa Thyra van ZWEDEN.
Gehuwd te Brussel met Koningin van België Paola de RUFFO di CALABRIA (zie XLVII.29).
Uit dit huwelijk:
1.  Philippe Leopold van BELGIE (zie LII.88).
2.  Prinses van België Astrid Josephine van BELGIE, geboren te Chateau Belvedere. De prinses volgde trouw haar dienstplicht en is thans lid van de Medische component en treedt daarmee in de voetsporen van haar overgrootmoeder. Als dochter van het staatshoofd is ze senator van Rechtswege, ze legde de eed af op 22 november 1996. Ze was, tot de geboorte van prinses Elisabeth, tweede in lijn voor de troonopvolging. De prinses woont op het domein van Stuyvenberg in Laken, dichtbij het gelijknamige Stuyvenberg waar haar tante, koningin Fabiola, woont.
 
Astrid treedt op als voorzitter van het Belgische Rode Kruis, een functie die ze in 1994 van haar vader overnam. In die functie kwam ze begin maart 2007 in opspraak toen het Rode Kruis Vlaanderen haar persoonlijke assistente ontsloeg en de afdeling bekend maakte dat de prinses en haar adviseurs zich verzetten tegen de vraag naar meer autonomie voor de regio's. Guido Kerstens, voorzitter Rode Kruis Vlaanderen stelde zijn mandaat ter beschikking.
Eind 2007 raakte bekend dat zij zich geen kandidaat meer stelt voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter van het Belgische Rode Kruis. Daarmee loopt haar mandaat af op 31 december 2007.
 
Astrid is zeer gelovig, dit blijkt onder andere uit de namen van haar kinderen; haar dochters zijn allen vernoemd naar Maria en Amedeo heeft Marie als tweede naam.
 
Toen bleek dat haar oom Boudewijn geen kinderen kon krijgen, werd de Salische Wet afgeschaft, die bepaalt dat enkel mannen op de troon mogen zitten. Hierdoor zakte haar broer Laurent een plaats naar beneden ten gunste van haar.
Heerlijkheid:
Prinses, Aartshertogin van Oostenrijk-Este (Prins(es) van België
 
Dragers van de vorstelijke titel Prins(es) van België (Frans: Prince(sse) de Belgique; Duits: Prinz(essin) von Belgien) worden voor het eerst gedefinieerd in een koninklijk besluit van 14 maart 1891 (B.S. 15 maart) als zij die "voortspruiten uit de rechtstreekse en mannelijke afstamming van wijlen Zijne Majesteit Leopold I." Het besluit stipuleert dat de voornaam van de titularis de titel voorafgaat en dat prinsessen die door huwelijk lid worden van de koninklijke familie de titel op dezelfde wijze zullen voeren na hun eigen namen en titels.
 
Nagenoeg honderd jaar later voorzag het koninklijk besluit van 2 december 1991 (B.S. 5 december, 2de uitgave) in een nieuwe regeling, zonder daarbij te raken aan het titelrecht van hen die onder de toepassing van het oude besluit vielen. Krachtens het nieuwe besluit komt de titel "Prins/Prinses van België" toe aan de rechtstreekse afstammelingen van Albert II, destijds Prins van Luik. Daarmee ontzegt het KB de titel aan andere rechtstreekse nakomelingen van Leopold I, maar heft het wel de kracht van de Salische wet op door "de titel van Prins of Prinses van België te verlenen [...] aan de zowel vrouwelijke als mannelijke afstamming in de rechte lijn van Z.K.H. prins Albert."
 
Een tweede novum geldt de breuk deze titel niet langer automatisch te verlenen aan personen die door huwelijk lid worden van de Belgische koninklijke familie. Voortaan kan aan hen de titel enkel met toepassing van art. 113 van de Grondwet (m.n. het prerogatief adeldom te verlenen) en door een bijzonder koninklijk besluit verleend worden. Zulke KB's werden inmiddels uitgevaardigd voor alle drie de schoonkinderen van Albert II.
 
Afgezien van het prestige is aan de titel geen enkel voorrecht verbonden. Zijn dragers worden geacht namens het staatshoofd representatieve taken te vervullen en komen door lidmaatschap van de koninklijke familie nooit in aanmerking voor het ministerschap of ambt van staatssecretaris (art. 98 GW).
 
Op dit moment telt het Belgische koningshuis officieel 22 Prinsen van België.
 
Titeldragers
Hieronder volgt een lijst met de personen die de titel prins of prinses van België dragen met achter elke naam het jaartal waarin ze de titel verkregen, voor velen onder hen is dit tevens hun geboortejaar.
 
1.Albert II van België (1934)
2.Marie Christine van België (1951)
3.Marie Esmeralda van België (1956)
4.Paola Ruffo di Calabria (1959)
5.Filip van België (1960)
6.Astrid van België (1962)
7.Laurent van België (1963)
8.Amedeo van België (1991)
9.Maria Laura van België (1991)
10.Joachim van België (1991)
11.Lorenz van Oostenrijk-Este (1995)
12.Luisa Maria van België (1995)
13.Mathilde d'Udekem d'Acoz (1999)
14.Elisabeth van België (2001)
15.Claire Coombs (2003)
16.Laetitia Maria van België (2003)
17.Gabriël van België (2003)
18.Louise van België (2004)
19.Emmanuel van België (2005)
20.Nicolas van België (2005)
21.Aymeric van België (2005)
22.Eléonore van België (2008))
.
Gehuwd te Brussel met Prins van België Lorenz van OOSTENRIJK, geboren te Boulogne sur Seine, zoon van Aartshertog van Oostenrijk-Este Robert Karl Ludwig van OOSTENRIJK en Margarethe Isabella van ITALIE.
3.  Laurent Benoit van BELGIE (zie LII.92).

LII.88 Philippe Leopold van BELGIE, geboren te Chateau Belvedere, zoon van Albert II Felix Humbert van BELGIE (zie LI.116) en Koningin van België Paola de RUFFO di CALABRIA (zie XLVII.29).
Gehuwd te Brussel met Jonkvrouw d'Udekem d'Acoz Mathilde d'UDEKEM d'ACOZ, geboren te Ukkel.
Uit dit huwelijk:
1.  Prinses van België Elisabeth van BELGIE, geboren te Anderlecht.
2.  Prins vann België Gabriël van BELGIE, geboren te Anderlecht.
3.  Prins van België Emmanuel van BELGIE, geboren te Anderlecht.
4.  Prinses van België Eleonore van BELGIE, geboren te Anderlecht.

LII.92 Laurent Benoit van BELGIE, geboren te Chateau Belvedere, zoon van Albert II Felix Humbert van BELGIE (zie LI.116) en Koningin van België Paola de RUFFO di CALABRIA (zie XLVII.29).
Gehuwd met Claire Louise COOMBS, geboren te Bath (GB). Clairte spreekt vlotter Frans en Engels dan Nederlands waarvoor ze al meermaals bekritiseerd werd in de Vlaamse pers. Mede daardoor ging Coombs stage lopen bij een Antwerps bedrijf.[1][2] Ze werkte tot in 2003 als landmeter als vennote in het landmetersbureau Brône, Oldenhove & Coombs en beoefende professioneel de geodesie. Dochter van Nicholas COOMBS en Nicole MERTENS.
Uit dit huwelijk:
1.  Louise van BELGIE.
2.  Nicolas van BELGIE.
3.  Aymeric van BELGIE.

XXXIII.7 Filips III van BOURGONDIë (de Goede), geboren op 31-07-1396 te Dijon, overleden op 15-06-1467 te Brugge op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan van BOURGONDIë (zonder Vrees) (zie XXXII.7) en Margaretha van BEIEREN-STRAUBING (zie XXXII.16).
Gehuwd (1) circa 1425 met Bonne van ARTESIë, geboren circa 1396, overleden circa 1425, dochter van Filips van ARTESIë en Hertogin van Auvergne Maria van BERRY.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 07-01-1430 te Sluis met Isabella van PORTUGAL, 32 jaar oud, geboren op 21-02-1397 te Evora, overleden op 17-12-1471 op 74-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Karel Graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Gelre van BOURGONDIë (de Stoute) Heer van Mechelen (zie XXXIV.8).

XXXIV.8 Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Karel Graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Gelre van BOURGONDIë (de Stoute) Heer van Mechelen, geboren op 10-11-1433 te Dijon, overleden op 05-01-1477 te Nancy op 43-jarige leeftijd, zoon van Filips III van BOURGONDIë (de Goede) (zie XXXIII.7) en Isabella van PORTUGAL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-10-1454 te Rijsel met Isabella van BOURBON, geboren circa 1436, overleden op 25-09-1465, dochter van Karel I van BOURBON en Agnes van BOURGONDIë (zie XXXIII.11).
Kind:
1.  Hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Maria Gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Franche-Comté van BOURGONDIë Vorstin van de Nederlandse Gewesten (zie XXXV.12).

XXXV.12 Hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Maria Gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Franche-Comté van BOURGONDIë Vorstin van de Nederlandse Gewesten, geboren op 13-02-1457 te Brussel, overleden op 27-03-1482 te Brugge op 25-jarige leeftijd, dochter van Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Karel Graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Gelre van BOURGONDIë (de Stoute) Heer van Mechelen (zie XXXIV.8) en Isabella van PORTUGAL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-08-1477 met Maximiliaan I van het HEILIGE ROOMSE RIJK, 18 jaar oud, geboren op 22-03-1459 te Wiener Neustadt, overleden op 12-01-1519 te Wels op 59-jarige leeftijd, zoon van Frederik III van het HEILIGE ROOMSE RIJK en Eleonora Helena van PORTUGAL.
Uit dit huwelijk:
1.  Filips I van CASTILIë (de Schone) (zie XXXVI.10).

XXXVI.10 Filips I van CASTILIë (de Schone), geboren op 22-07-1478 te Brugge, overleden op 25-09-1506 te Burgos op 28-jarige leeftijd, zoon van Maximiliaan I van het HEILIGE ROOMSE RIJK en Hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Maria Gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Franche-Comté van BOURGONDIë Vorstin van de Nederlandse Gewesten (zie XXXV.12).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-10-1496 te Sint-Gummaruskerk, Lier. Het huwelijk vond plaats in 1496 te Lier, waarmee de basis gelegd werd voor een meer dan tweehonderd jaar durende verbintenis tussen de zuidelijke Nederlanden en Spanje. Het huwelijk was een gebeurtenis op zich. Vanuit Spanje werd de bruid uitgestuurd, vergezeld van 20.000 personen en 130 schepen onder andere bestaande uit kamerheren, hofdames, pages, kamervrouwen, lijfknechten, thesauriers, grootmeesteressen en bedienend personeel. De vloot vertrok uit Laredo op 30 juli 1496 met bestemming Zeeland. Er was 85.000 pond gerookt vlees mee, 50.000 haringen, 1.000 kippen, 6.000 eieren en 400 vaten wijn. Tijdens de twee maanden durende reis gingen er een paar schepen verloren tijdens stormweer.
 
In Antwerpen wachtte Johanna een grandioze ontvangst en een officiële plechtigheid. Op 19 oktober nam ze haar intrek in Lier. De volgende dag arriveerde Filips vanuit Tirol, waar hij met zijn vader op jacht was.[1] Amper hadden de toekomstige echtelingen één blik uitgewisseld, of de vonk sloeg over. Tegen elk hofetiquette in liep het koppel zwijgend - ze spraken immers elkaars taal niet - de deur uit en lieten de verstijfde hovelingen achter voor wat ze waren. Ze gingen samen gewoon op zoek naar een priester. Toen ze die vonden beval Johanna hem om hen ter plekke in de echt te verbinden, zomaar midden op een Lierse straat. Zonder op hun gevolg te letten begaven de jongelui zich op een drafje naar de voor hen voorziene woning (het tegenwoordige "Hof van Aragon"), en draaiden de deur achter zich dicht. De volgende dag kwamen zij buiten en werden zij tijdens een luisterrijke plechtigheid voor een tweede keer in de echt verbonden. Het huwelijk werd gevolgd door een hofbal, volksfeesten en een gigantisch banket, er werd 1.200 liter wijn geconsumeerd. Het aantal toeschouwers was zo groot dat op zeker ogenblik een brug over de Nete instortte door overgewicht met als gevolg tal van dodelijke slachtoffers en gewonden.
Echtgenote is Johanna van CASTILIë (de Waanzinnige), 16 jaar oud, geboren op 06-11-1479 te Toledo, overleden op 12-04-1555 te Tordesillas op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Karel V van het HEILIG ROOMSE RIJK (Keizer Karel) (zie XXXVII.13).
2.  Ferdinand I van het HEILIG ROOMSE RIJK (zie XXXVII.15).

XXXVII.13 Karel V van het HEILIG ROOMSE RIJK (Keizer Karel), geboren op 24-02-1500 te Gent, overleden op 21-09-1558 te Cuacos de Yuste op 58-jarige leeftijd, zoon van Filips I van CASTILIë (de Schone) (zie XXXVI.10) en Johanna van CASTILIë (de Waanzinnige).
Gehuwd circa 1526 te Sevilla. Karel V trouwde op 10 maart 1526 in Sevilla met de toen 23-jarige Isabella van Portugal. Dit huwelijk was in eerste instantie bedoeld om nauwere banden met het Spaanse buurland Portugal aan te gaan. Bovendien was Isabella een nicht van Karel, zodat een pauselijke dispensatie voor dit huwelijk nodig was. Na het huwelijk vond een huwelijksreis door Zuid-Spanje plaats, die bijna een jaar duurde en tijdens dewelke hij opdracht gaf om het paleis van Karel V in Granada te bouwen. Het zou een relatief gelukkig huwelijk worden, ondanks dat het om politieke redenen gesloten was en ze elkaar vaak jarenlang niet zagen. Zij kregen één zoon, twee dochters en twee zoontjes die reeds kort na hun geboorte stierven. Echtgenote is Isabella van PORTUGAL, geboren op 24-10-1503 te Lissabon, overleden op 01-05-1539 te Toledo op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Filips II van SPANJE (zie XXXVIII.10).
2.  Maria van SPANJE (zie XXXVIII.11).

XXXVIII.10 Filips II van SPANJE, geboren op 21-05-1527 te Valladolid, overleden op 13-09-1598 te San Lorenzo de El Escorial op 71-jarige leeftijd. Titels:
16 januari 1556 - 13 september 1598: Koning van Castilië als Filips II (dit verklaart zijn naam Filips II)
16 januari 1556 - 13 september 1598: Koning van Aragon als Filips I
16 januari 1556 - 13 september 1598: Koning van Navarra als Filips I
16 januari 1556 - 13 september 1598: Koning van Jeruzalem als Filips I (titulair)
1554 - 13 september 1598: koning van Napels als Filips I
1554 - 13 september 1598: koning van Sicilië als Filips I
1554 - 13 september 1598: koning van Sardinië als Filips I
1580 - 13 september 1598: Koning van Portugal als Filips I
10 juni 1556 - 13 september 1598: Hertog van Bourgondië als Filips V (hoewel Lodewijk XI, koning van Frankrijk dit gebied had ingenomen toen Karel de Stoute stierf)
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Hertog van Brabant als Filips IV
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Hertog van Gelre als Filips IV
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Hertog van Limburg als Filips IV
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Hertog van Lothier als Filips II
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Luxemburg als Filips VI
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Markgraaf van Namen als Filips VII
10 juni 1556 - 13 september 1598: Graaf van vrij Bourgondië (Franche-comté) als Filips VII
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Artesië als Filips IV
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Charolais als Filips V
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Vlaanderen als Filips III
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Henegouwen als Filips III
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Holland als Filips III
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Zeeland als Filips II
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Graaf van Zutphen als Filips II
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Heer van Friesland als Filips I
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Heer van Doornik en het Doornikse
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Heer van Utrecht als Filips I
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Heer van Overijssel, Drenthe, Wedde en Westwoldingerland als Filips I
25 oktober 1555 - 6 mei 1598: Heer van Groningen als Filips I
, zoon van Karel V van het HEILIG ROOMSE RIJK (Keizer Karel) (zie XXXVII.13) en Isabella van PORTUGAL.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 04-05-1570 te Praag met Anna van OOSTENRIJK, 20 jaar oud (zie XXXIX.11).
Uit dit huwelijk:
1.  Koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal Filips III van SPANJE (de Vrome) (zie XXXIX.10).

XXXIX.10 Koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal Filips III van SPANJE (de Vrome), geboren op 14-04-1578 te Madrid, overleden op 31-03-1621 te Madrid op 42-jarige leeftijd, zoon van Filips II van SPANJE (zie XXXVIII.10) en Anna van OOSTENRIJK (zie XXXIX.11).
Gehuwd circa 1599 met Koningin van Spanje, Portugal, Napels en Sicilië Margaretha van OOSTENRIJK (zie XXXIX.12).
Uit dit huwelijk:
1.  oningin van Frankrijk en Navarra Anna van OOSTENRIJK (zie XL.10).
2.  Koning van Spanje, Portugal, Sicillië, Napels en Sadinië Filips IV herog van Luxemburg van SPANJE Soeverein van de Zuidelijke Nederlanden (zie XL.11).
3.  Landvoogd van de Zuidelijke ederlanden Ferdinand van OOSTENRIJK (Kardinal-infant), geboren op 16-05-1609 te San Lorenzo de El Escorial, overleden op 09-11-1641 te Brussel op 32-jarige leeftijd. Op 10-jarige leeftijd verzocht zijn vader een kardinaalscreatie voor zijn zoon bij de paus. Hij werd - hoewel hij nooit priester gewijd werd - in 1619 aartsbisschop van Toledo en was van 4 november 1634 tot zijn dood landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Isabella van Spanje was zijn tante.
 
Zijn Blijde Intrede in Antwerpen in 1634, na de door hem gewonnen Slag bij Nördlingen, werd groots gevierd. Niet minder dan 80.000 gulden werd uitgegeven door het stadsbestuur. Rubens werd gevraagd een feestelijk onthaal te regelen en versierde de stad met erepoorten, beeldengalerijen en speciale opvoeringen in de theaters.
 
Als mecenas van de kunsten liet hij zich portretteren door onder anderen Rubens, Gaspar de Crayer, Gerard Seghers, Diego Velázquez en Antoon van Dyck.


XL.10 Oningin van Frankrijk en Navarra Anna van OOSTENRIJK, geboren op 22-09-1601 te Valladolid, overleden op 20-01-1666 te Parijs op 64-jarige leeftijd, dochter van Koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal Filips III van SPANJE (de Vrome) (zie XXXIX.10) en Koningin van Spanje, Portugal, Napels en Sicilië Margaretha van OOSTENRIJK (zie XXXIX.12).
Gehuwd circa 1615 met Lodewijk XIII van FRANKRIJK (le Juste), geboren op 27-09-1601 te Fontainebleau, overleden op 14-05-1643 te Saint-Germain-en-Laye op 41-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Lodewijk XIV (Koning van Frankrijk en van Navarra) van FRANKRIJK (Le Roi-Soleil), geboren op 05-09-1638 te Sant-Germain-en-Laye, overleden op 01-09-1715 te Versailles op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1660 met Maria Theresia van OOSTENRIJK, geboren op 10-09-1638 te Madrid, overleden op 30-07-1683 te Versailles op 44-jarige leeftijd, dochter van Koning van Spanje, Portugal, Sicillië, Napels en Sadinië Filips IV herog van Luxemburg van SPANJE Soeverein van de Zuidelijke Nederlanden (zie XL.11) en Koninngin van Spanje Elisabeth Prinses van rankrijk van FRANKRIJK.

XL.11 Koning van Spanje, Portugal, Sicillië, Napels en Sadinië Filips IV herog van Luxemburg van SPANJE Soeverein van de Zuidelijke Nederlanden, geboren op 08-04-1605 te Valladolid, overleden op 17-09-1665 te Madrid op 60-jarige leeftijd. De Vrede van Münster was een voor Nederland en België belangrijk verdrag dat op 15 Mei 1648 een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog tussen de opstandelingen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje (Habsburg).
 
De Vrede van Münster was onderdeel van de Vrede van Westfalen, die ook een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog tussen een groot aantal andere Europese landen. Zij moet niet worden verward met het verdrag van Münster (Instrumentum Pacis Monasteriensis, IPM) van 24 oktober 1648 tussen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk, dat overigens een grote overlapping had met het verdrag van Osnabrück (IPO) van dezelfde datum tussen het Heilige Roomse Rijk en Zweden. Alle zijn wel onderdeel van de Vrede van Westfalen.
 
Het verdrag tussen Spanje en de Nederlanden werd op 30 januari 1648 vastgesteld. Op 15 mei werd de vrede definitief getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met hun eed bekrachtigd, onder grote belangstelling van het publiek in Münster.
Zoon van Koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal Filips III van SPANJE (de Vrome) (zie XXXIX.10) en Koningin van Spanje, Portugal, Napels en Sicilië Margaretha van OOSTENRIJK (zie XXXIX.12).
Gehuwd op 10-jarige leeftijd op 08-10-1615 met Koninngin van Spanje Elisabeth Prinses van rankrijk van FRANKRIJK, 12 jaar oud, geboren op 02-11-1602 te Fontainebleau, overleden op 06-10-1644 te Madrid op 41-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Theresia van OOSTENRIJK, geboren op 10-09-1638 te Madrid, overleden op 30-07-1683 te Versailles op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1660 met Lodewijk XIV (Koning van Frankrijk en van Navarra) van FRANKRIJK (Le Roi-Soleil), geboren op 05-09-1638 te Sant-Germain-en-Laye, overleden op 01-09-1715 te Versailles op 76-jarige leeftijd, zoon van Lodewijk XIII van FRANKRIJK (le Juste) en Oningin van Frankrijk en Navarra Anna van OOSTENRIJK (zie XL.10).

XXXVIII.11 Maria van SPANJE, geboren op 21-06-1528 te Madrid, overleden op 26-02-1603 te Villa Monte op 74-jarige leeftijd, dochter van Karel V van het HEILIG ROOMSE RIJK (Keizer Karel) (zie XXXVII.13) en Isabella van PORTUGAL.
Gehuwd met Maximiliaan II van het HEILIG ROOMSE RIJK (zie XXXVIII.12).
Uit dit huwelijk:
1.  Anna van OOSTENRIJK (zie XXXIX.11).

XXXIX.11 Anna van OOSTENRIJK, geboren op 02-11-1549 te Cigales, overleden op 26-10-1580 te Madrid op 30-jarige leeftijd, dochter van Maximiliaan II van het HEILIG ROOMSE RIJK (zie XXXVIII.12) en Maria van SPANJE (zie XXXVIII.11).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-05-1570 te Praag met Filips II van SPANJE, 42 jaar oud (zie XXXVIII.10).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXXVIII.10).

XXXVII.15 Ferdinand I van het HEILIG ROOMSE RIJK, geboren op 10-03-1503 te Alcalà de Heranes, overleden op 25-07-1564 te Wenen op 61-jarige leeftijd, zoon van Filips I van CASTILIë (de Schone) (zie XXXVI.10) en Johanna van CASTILIë (de Waanzinnige).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-05-1521 te Linz met Anna van BOHEMEN en HONGRIJEG, 17 jaar oud, geboren op 23-07-1503 te Buda, Hongarije, overleden op 27-01-1547 te Praag op 43-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Maximiliaan II van het HEILIG ROOMSE RIJK (zie XXXVIII.12).
2.  Karel II van OOSTENRIJK (zie XXXVIII.13).

XXXVIII.12 Maximiliaan II van het HEILIG ROOMSE RIJK, geboren op 31-07-1527 te Wenen, overleden op 12-10-1576 te Regensburg op 49-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand I van het HEILIG ROOMSE RIJK (zie XXXVII.15) en Anna van BOHEMEN en HONGRIJEG.
Gehuwd met Maria van SPANJE (zie XXXVIII.11).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXXVIII.11).

XXXVIII.13 Karel II van OOSTENRIJK, geboren op 03-06-1540, overleden op 10-07-1590 op 50-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand I van het HEILIG ROOMSE RIJK (zie XXXVII.15) en Anna van BOHEMEN en HONGRIJEG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-08-1571 te Wenen met Maria Anna van BEIEREN, 20 jaar oud, geboren op 21-03-1551 te München, overleden op 29-09-1608 te Graz op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Koningin van Spanje, Portugal, Napels en Sicilië Margaretha van OOSTENRIJK (zie XXXIX.12).

XXXIX.12 Koningin van Spanje, Portugal, Napels en Sicilië Margaretha van OOSTENRIJK, geboren op 25-12-1584 te Graz, overleden op 03-10-1611 te Escorial op 26-jarige leeftijd, dochter van Karel II van OOSTENRIJK (zie XXXVIII.13) en Maria Anna van BEIEREN.
Gehuwd circa 1599 met Koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal Filips III van SPANJE (de Vrome) (zie XXXIX.10).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XXXIX.10).

XXXIII.11 Agnes van BOURGONDIë, geboren circa 1407, overleden op 01-12-1476, dochter van Jan van BOURGONDIë (zonder Vrees) (zie XXXII.7) en Margaretha van BEIEREN-STRAUBING (zie XXXII.16).
Gehuwd op 17-09-1425 met Karel I van BOURBON.
Uit dit huwelijk:
1.  Isabella van BOURBON, geboren circa 1436, overleden op 25-09-1465.
Gehuwd op 30-10-1454 te Rijsel met Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre Karel Graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Gelre van BOURGONDIë (de Stoute) Heer van Mechelen, 20 jaar oud (zie XXXIV.8).

XXXII.8 Margaretha van BOURGONDIë, geboren op 16-10-1374 te Montbard, Bourgondië, overleden op 08-03-1441 te Le Quesnoy, Henegouwen op 66-jarige leeftijd, dochter van Filips II van BOURGONDIë (de Stoute) (zie XXXI.11) en Margaretha van MALE (zie XXXI.7).
Gehuwd met Willem VI van HOLLAND (zie XXXII.17).
Uit dit huwelijk:
1.  Gravin van Holland en Zeeland Jacoba Hertogin van Beieren van BEIEREN, gedoopt op 16-07-1401 te Le Quesnoy, overleden op 09-10-1436 te Slot Teylingen op 35-jarige leeftijd.

XXXII.9 Filips van NEVERS, geboren circa 1389 te Villaines-en-Duesmois, overleden op 25-10-1415 te Azincourt, zoon van Filips II van BOURGONDIë (de Stoute) (zie XXXI.11) en Margaretha van MALE (zie XXXI.7).
Gehuwd circa 1413 met Bonne van ARTESIë, geboren circa 1396, overleden circa 1425, dochter van Filips van ARTESIë en Hertogin van Auvergne Maria van BERRY.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan van BOURGONDIë (zie XXXIII.13).

XXXIII.13 Jan van BOURGONDIë, geboren circa 1415 te Clamecy, overleden op 25-09-1491 te Nevers, zoon van Filips van NEVERS (zie XXXII.9) en Bonne van ARTESIë.
Kind:
1.  Elisabeth van BOURGONDIë (zie XXXIV.10).

XXXIV.10 Elisabeth van BOURGONDIë, geboren circa 1439, overleden circa 1483, dochter van Jan van BOURGONDIë (zie XXXIII.13) en Jacoba van AILLY.
Kind: 1 kind (zie onder XXXIV.10).

XXX.11 Dame de Houtin-le-Val Johanna van de VEENE van GINDERACHTER van BRABANT, geboren circa 1326 te Tervuren, overleden circa 1411, dochter van Jan III van BRABANT (de Triomfator) (zie XXIX.6) en Irmgard van VENE.
Gehuwd met Ridder Costijn van RANST, geboren circa 1324 te Noord Braband. Costijn van Ranst, ridder, volgt zijn vader (+1350/1) op in het leen Ter Strypen n Ranst, vervolgens zijn broer Jan (+ 1385) als heer van Cantecroy, Rekkem, Hove, Bouchout, Vremde en Milleghem, verkrijgt van hertogin Johanna va Brabant (tegen afstand van Bouchout en Hove) de steeds aan elkaar verbonden heerlijkheden Mortsel en Edegem 2.4.1387, kastelein van Vilvoorde, raad en keukenmeester van de hertog van Brabant
Heerlijkheid: Heer van Cantecroy, Rekkem, Hove, Bouchout, Vremde en Millleghem, Chatelain de Vilvoorde
, zoon van Wouter van RANST en Elisabeth van BOUCHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.  Ridder Hendric Heer van Kessel van RANST (zie XXXI.8).

XXXI.8 Ridder Hendric Heer van Kessel van RANST, geboren circa 1400, overleden <1439, zoon van Ridder Costijn van RANST en Dame de Houtin-le-Val Johanna van de VEENE van GINDERACHTER van BRABANT (zie XXX.11).
Gehuwd met Elisabeth van MERHEIM, geboren circa 1413 te Utrecht, overleden circa 1460.
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth van RANST (zie XXXII.11).

XXXII.11 Elisabeth van RANST, overleden circa 1460, dochter van Ridder Hendric Heer van Kessel van RANST (zie XXXI.8) en Elisabeth van MERHEIM.
Gehuwd met Heer van Vremden Wouter Ridder BAU van EENCKHOVEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendric BAU (zie XXXIII.15).

XXXIII.15 Hendric BAU, zoon van Heer van Vremden Wouter Ridder BAU van EENCKHOVEN en Elisabeth van RANST (zie XXXII.11).
Kind:
1.  Lijsbeth BAU (zie XXXIV.12).

XXXIV.12 Lijsbeth BAU, dochter van Hendric BAU (zie XXXIII.15).
Gehuwd met Anthonis van der MEEREN, geboren circa 1480 te Haren, overleden circa 1546.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruyd van der MEEREN (zie XXXV.14).

XXXV.14 Geertruyd van der MEEREN, dochter van Anthonis van der MEEREN en Lijsbeth BAU (zie XXXIV.12).
Gehuwd met Jan de BECKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Josijne de BECKERE (zie XXXVI.13).

XXXVI.13 Josijne de BECKERE, geboren circa 1538 te Grimbergen, overleden circa 1595 te Haren, dochter van Jan de BECKER en Geertruyd van der MEEREN (zie XXXV.14).
Gehuwd met Jan STROOBANT, geboren circa 1535 te Tervuren, overleden circa 1595 te Haren, zoon van Pancratius STROOBANT en Petronella van OBBERGE.
Uit dit huwelijk:
1.  Peternella STROOBANT (zie XXXVII.18).

XXXVII.18 Peternella STROOBANT, dochter van Jan STROOBANT en Josijne de BECKERE (zie XXXVI.13).
Gehuwd met Jan van CUTSEM.
Uit dit huwelijk:
1.  Joanna van CUTSEM (zie XXXVIII.15).

XXXVIII.15 Joanna van CUTSEM, geboren <1599, overleden op 26-02-1655, dochter van Jan van CUTSEM en Peternella STROOBANT (zie XXXVII.18).
Kind:
1.  Maria PIPENPOY (zie XXXIX.14).

XXXIX.14 Maria PIPENPOY, geboren op 16-01-1618 te Sint-Jans-Molenbeek, overleden op 21-12-1700 op 82-jarige leeftijd, dochter van Zeger PIPENPOY van BOSSUYT (zie XXXVIII.18) en Joanna van CUTSEM (zie XXXVIII.15).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-06-1649 te St-Jans-Molenbeek met Joos 't KINT, 22 jaar oud, geboren op 27-12-1626 te Mollem, overleden op 04-01-1686 te Sint-Jans-Molenbeek op 59-jarige leeftijd, zoon van Arnoud 't KINT en Cathelijne Van GINDERACHTER.
Uit dit huwelijk:
1.  Arnoud 't KINT (zie XL.14).
2.  Steven 't KINT (zie XL.16).

XL.14 Arnoud 't KINT, geboren op 02-02-1654 te St-Jans-Molenbeek, overleden op 02-09-1714 te St-Niklaas, Brussel op 60-jarige leeftijd, zoon van Joos 't KINT en Maria PIPENPOY (zie XXXIX.14).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-12-1674 te Brussel met Elisabeth SIREJACOBS, 22 jaar oud, geboren op 04-09-1652 te Brussel, overleden op 30-06-1713 te Brussel op 60-jarige leeftijd, dochter van Joachim SIREJACOBS en Barbara van LINTHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes 't KINT (zie XLI.9).

XLI.9 Joannes 't KINT, Meester-Brouwer, geboren op 01-01-1692, overleden op 23-05-1767 op 75-jarige leeftijd, zoon van Arnoud 't KINT (zie XL.14) en Elisabeth SIREJACOBS.
Gehuwd circa 1715 met Maria Anna 't KINT (zie XLI.13).
Uit dit huwelijk:
1.  Etienne 't KINT (zie XLII.7).
2.  Barbara 't KINT (zie XLII.10).

XLII.7 Etienne 't KINT, geboren circa 1716 te Brussel, overleden circa 1775 te Brussel, zoon van Joannes 't KINT (zie XLI.9) en Maria Anna 't KINT (zie XLI.13).
Gehuwd met Catherine Van Den HECKE, geboren circa 1721 te Brussel, overleden circa 1785 te Brussel.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus 't KINT (zie XLIII.7).

XLIII.7 Jacobus 't KINT, geboren circa 1757 te Brussel, overleden circa 1827 te Brussel, zoon van Etienne 't KINT (zie XLII.7) en Catherine Van Den HECKE.
Gehuwd circa 1796 met Anne Marie Van Der BORCHT, geboren circa 1773, overleden circa 1829.
Uit dit huwelijk:
1.  Joanna Petronella 't KINT, geboren circa 1797.
2.  Barbara Henriette 't KINT (zie XLIV.9).
3.  Marie Augustine 't KINT, geboren op 28-08-1804 te Brussel, overleden op 04-05-1833 te Brussel op 28-jarige leeftijd.

XLIV.9 Barbara Henriette 't KINT, geboren op 20-08-1802 te Brussel, overleden circa 1882, dochter van Jacobus 't KINT (zie XLIII.7) en Anne Marie Van Der BORCHT.
Gehuwd met Jean Baptiste 't SERSTEVENS, geboren op 25-05-1802 te Brussel, overleden circa 1879 te Brussel.
Uit dit huwelijk:
1.  Charlotte 't SERSTEVENS, geboren op 27-12-1830 te Brussel, overleden op 24-01-1887 te Brussel op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd met Josse Louis MATTHIEU.
2.  Edmond 't SERSTEVENS, geboren op 09-08-1835 te Brussel, overleden op 21-02-1915 te Stavelot op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Marie Josée NICOLAY.

XLII.10 Barbara 't KINT, geboren op 21-04-1724 te Brussel, overleden op 05-07-1775 te Brussel op 51-jarige leeftijd, dochter van Joannes 't KINT (zie XLI.9) en Maria Anna 't KINT (zie XLI.13).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-04-1747 te Brussel met Jacobus MOSSELMAN (Jacques Dominique), 27 jaar oud, geboren op 14-06-1719 te Brussel, overleden op 13-10-1781 te Brussel op 62-jarige leeftijd. Jacques-Dominique Mosselman was één van de tien kinderen van de deken van de Beenhouwersgilde en van de Lakengilde Jacobus-Dominicus Mosselman (1694-1757) en van Catharina Van de Velde (1699-1772). Hijzelf trouwde met Barbara t'Kint (1724-1773), dochter van meester-brouwer Jean t'Kint en Marie-Anne 't Kint (volle neef en nicht). Hij lijkt alleen in de beenhouwersgilde actief te zijn geweest en woonde in een groot huis, met verschillende inwonende huisbedienden, in de Beenhouwersstraat.
 
Mosselman herinnerde er zijn kinderen graag aan, naar aanleiding van verdelingen of testamenten, dat ze nazaten waren van twee van de zeven geslachten van Brussel: de Serhuygs via de Pipenpoys en de Roodenbekes via de Van Cattenbroecks.
 
De verdeling na zijn overlijden toont aan hoe welstellend hij was. Het totaal vertegenwoordigde 110.000 gulden, waarvan de twee-derden van de kant Moselman en één derde van de kant 't Kint. De te verdelen goederen behelsden onder meer, naast een hoeveelheid renten: het grote herenhuis 'In het Beloofde Land' dat hij bewoonde op de hoek van de Beenhouwersstraat en de Sint-Hubertusstraat; twee slagerijen in de Beenhouwersstraat, het huis 'De Hoorn' in de Wolstraat, een huis in de Rue Chair et Pain (dat al bijna twee eeuwen aan de familie behoorde), een huis in de Beierenstraat en een ander in de Bladerestraat, het huis 'De Heilige Geest' in de Calckhoen Haenestraat, het huis 'De Keizerlijke Kroon' in de Magdalenastraat en een slachthuis in de Sint-Hubertusstraat. Verder was er nog een huis op het gemeenteplein van Anderlecht, het landhuis 'Hof van Rensembroeck' in Neerpede en landbouw- en weidegronden in Vlezembeek, Essene en Sint-Ulriks-Kapelle.
 
De twaalf kinderen van het gezin Mosselman- t'Kint evolueerden als volgt:
 
drie stierven op jonge leeftijd
vijf meisjes trouwden, onder hen Catherine Mosselman (1750-1820) met Jean-Baptiste 't Serstevens (1754-1833), met een talrijk nageslacht bij Belgische adellijke families.
Jacques-Dominique Mosselman (1748-1814) trad in het voetspoor van zijn vader en werd veehandelaar en slager. Uit zijn huwelijk met Thérèse t'Serstevens, zus van Jean-Baptiste voornoemd, had hij twaalf kinderen die echter allen zonder nageslacht stierven, de laatste in 1848.
Etienne Mosselman (1751-1831)
Corneille-François Mosselman (1753-1829)
François-Dominique Mosselman (1754-1840)
In tegenstelling tot wat hier en daar geschreven staat, was Jacques-Dominique Mosselman nooit burgemeester van Brussel.
Zoon van Jacques Dominique MOSSELMAN en Catharina Theresia van de VELDE.
Uit dit huwelijk:
1.  Corneille François MOSSELMAN (zie XLIII.9).

XLIII.9 Corneille François MOSSELMAN, geboren op 23-04-1753 te Brussel, overleden op 01-01-1829 te Brussel op 75-jarige leeftijd. Corneille Mosselman was één van de twaalf kinderen (vierde in de rij) van Jacques-Dominique Mosselman en van Barbara t'Kint. Zelf trouwde hij toen hij vijftig was in 1803 met de zesentwintigjarige Petronille-Jeanne Muts (Breda 1777 - Brussel 1807), dochter van de arts Jacques Muts. Als wees groeide ze op bij een oom en tante in Brussel. Corneille en Petronilla hadden een enige zoon, Théodore Mosselman du Chenoy.
 
Corneille begon in het actieve leven als uitbater van een slagerij in de Beenhouwersstraat maar weldra voegde hij zich bij zijn jongere broer François-Dominique Mosselman in activiteiten zoals de graanhandel en vanaf 1780 de winstgevende pacht op de ruimdienst ('Pacht van de beir en straatmodden') voor Brussel. Om zich beter te organiseren, stichtten ze een vennootschap onder hun beider naam en, aangezien ze toen nog ongehuwd waren, maakten ze een testament op waarbij ze mekaar wederkerig algemeen legataris maakten.
 
Op een terrein dat hij in 1787 aankocht bij de uitverkoop van het opgeheven klooster van de Witte Zusters van de Roos van Jericho, bouwde hij op de Nieuwe Graanmarkt een statig herenhuis met een belvédère, als sluitstuk van een algemeen plan dat was opgemaakt door architect Claude Fisco. Op 17 maart 1790 werd het pas afgewerkte gebouw, dat aan de straatkant een grote inrijpoort en 44 vensters in de gevel had (thans Nieuwe Graanmarkt 24-25, als monument beschermd in 1998) door het gepeupel geplunderd, hetzij omwille van de Vonckistische overtuigingen van de broers, hetzij omdat ze als graanhandelaars verdacht werden van speculaties.
 
De handelsactiviteiten van de broers profiteerden van de oorlogsomstandigheden. Na eerst veel graan te hebben geleverd aan de Oostenrijkse legers, werden ze de voornaamste leveranciers van de Franse legers. Tussen 1794 en 1812 nam hun vermogen aanzienlijk toe.
 
In april 1798 kocht Corneille Mosselman een eigendom in Court-Saint-Etienne, deel van de vroegere eigendommen van de door de Fransen verkochte abdij van Villers, namelijk de Domaine du Chenoy, die enkele honderden ha groot was en die hij in de volgende jaren nog verder uitbreidde. Hij verbleef in zijn laatste levensjaren zeer vaak op dit domein. Na de vroege dood van zijn jonge vrouw in 1807 dacht hij niet meer aan hertrouwen en zijn zoon vertrouwde hij voor zijn opvoeding en opleiding toe aan zijn broer in Parijs.
Zoon van Jacobus MOSSELMAN (Jacques Dominique) en Barbara 't KINT (zie XLII.10).
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 30-11-1803 te Brussel met Petronille MUTS, 26 jaar oud, geboren op 28-11-1777 te Breda, Nederland, overleden op 04-01-1807 te Brussel op 29-jarige leeftijd, dochter van Jacobus MUTS, Geneesheer, en Clara Adriana JAMEZ.
Uit dit huwelijk:
1.  Theodore MOSSELMAN (Du Chenoy) (zie XLIV.11).

XLIV.11 Theodore MOSSELMAN (Du Chenoy), geboren op 20-11-1804 te Brussel, overleden op 27-05-1876 te Court-Saint-Etienne op 71-jarige leeftijd. Hij werd geboren als zoon van Corneille-François Mosselman uit Brussel (1753-1829) en Petronella Muts (1777-1807) uit Breda. Na de dood van zijn moeder werd hij opgenomen in het kroostrijke gezin van zijn oom François-Dominique Mosselman in Parijs. Hij was van beroep bankier en was van 1847 tot aan zijn dood liberaal senator en gedurende een paar jaar vicevoorzitter van de Belgische Hoge Vergadering. Hij was in zijn tijd de meest belaste inwoner van de provincie Brabant.
 
Théodore Mosselman erfde als enige zoon het eigendom Le Chenoy in Court-Saint-Etienne (ongeveer 400 ha, door hem uitgebreid tot 2.500 ha). Vanaf ca. 1850 voegde hij voor zichzelf en zijn familieleden 'du Chenoy' bij de familienaam. De eigendom (kasteel en ongeveer 950 ha) werd na zijn dood door zijn zoon Armand verkocht aan de industrieel Boël (nadien eigendom van de familievennootschap nv Domanoy).
 
Hij was pas negentien toen hij trouwde met zijn nicht Flora Mosselman (1800-1834), dochter van François-Dominique Mosselman en ze hadden twee zoons die vroeg stierven:
 
Jules Mosselman (1824-1839)
Léon-Marie Mosselman (1825-1843)
Zijn tweede huwelijk was in 1841 met Isabelle Coghen (1822-1891), dochter van minister van financies en graaf Jacques Coghen. Ze kregen zes kinderen:
 
Isabelle Mosselman du Chenoy (1842-1876), gehuwd met baron Auguste d'Anethan, diplomaat, zoon van minister Jules d'Anethan (afstamming tot op heden)
Theodore Mosselman du Chenoy (1843-1843)
Armand Mosselman du Chenoy (1847-1893), die de eigendom van Le Chenoy erfde en verkocht en van wie Braziliaanse afstamming.
Paul Mosselman du Chenoy (1849-1895)
Laura Mosselman du Chenoy (1851-1925), grootmoeder van koningin Paola
Henriette Mosselman du Chenoy (1855-1898), gehuwd met burggraaf Bernard du Bus de Gisgnies (1832-1917) (afstamming tot op heden)
Na een aantal jaren was de verstandhouding tussen het echtpaar zoek, met als gevolg dat Isabelle Coghen met haar dochters meestal in Brussel woonde en Théodore Mosselman meestal op het kasteel van Chenoy verbleef, waar hij ook overleed. Hij was noch atheïst noch vrijmetselaar, maar liet zich toch burgerlijk begraven.
 
[bewerken] Familiebanden
Het nageslacht van Theodore Mosselman du Chenoy is aanzienlijk. Naast de Belgische koningin Paola en haar kinderen, naast de overige Italiaanse afstamming, vindt men er een indrukwekkend aantal leden van Belgische adellijke families, onder meer: d'Anethan, de Gerlache de Gomery, de Marchant et d'Ansembourg, de Ghellinck d'Elseghem, Iweins de Wavrans, de Beauffort, de Kerchove de Denterghem, d'Oultremont, della Faille de Leverghem, Casier, du Bois d'Aische, Kervyn de Volkaersbeke, Oldenhove de Guertechin, Cartuyvels, van der Straten Waillet, d'Yve de Bavay, de Lhoneux, de Radzitzky d'Ostrowick, Verhaeghe de Naeyer, de Villenfagne de Vogelsanck, van Zuylen van Nyevelt, Berghmans, de Renesse, d'Ursel, Malevez, de Schaetzen, de Meeûs d'Argenteuil
Theodore is weduwnaar van Maria Flora Mosselman (1800-1834).
Zoon van Corneille François MOSSELMAN (zie XLIII.9) en Petronille MUTS.
Gehuwd met Isabelle Caroline COGHEN, geboren op 07-04-1822 te Brussel, overleden op 27-09-1891 te Brussel op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacques André COGHEN en Caroline RITTWEGER.
Uit dit huwelijk:
1.  Isabelle MOSSELMAN, geboren op 17-09-1842, overleden op 24-03-1876 te Menton op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-06-1861 te Brussel met Auguste d' ANETHAN, 32 jaar oud, geboren op 17-02-1829 te Dendermonde, overleden op 11-06-1906 te Paris op 77-jarige leeftijd.
2.  Prinses Ruffo di Calabria Laure Hertogin van Guardia Lombardia MOSSELMAN (Du Chenoy) (zie XLV.13).

XLV.13 Prinses Ruffo di Calabria Laure Hertogin van Guardia Lombardia MOSSELMAN (Du Chenoy), geboren op 22-12-1851 te Brussel, overleden op 01-06-1925 te Napels (I) op 73-jarige leeftijd. De familie Mosselman du Chenoy woonde in het kasteel Wolvendael te Ukkel, thans cultureel centrum van de gemeente Ukkel en in het 'Domaine du Chenoy' in Court-Saint-Etienne.
 
De bruidssluier die Laura droeg in 1877 werd in 1919 ook gedragen door haar schoondochter Luisa . De gravin schonk dit familiestuk aan haar dochter Prinses Paola, die het bij haar huwelijk met koning Albert, Prins van Luik droeg.
 
De bruidssluier werd bij hun huwelijk gedragen door de prinsessen Astrid, Mathilde en Claire. Restauraties gebeurden in 1984 en 1999. Deze sluier, in Brusselse duchesse-kant, behoort tot het familiepatrimonum van de Prinsen Ruffo di Calabria. Koningin Paola is de huidige eigenares.
Dochter van Theodore MOSSELMAN (Du Chenoy) (zie XLIV.11) en Isabelle Caroline COGHEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-07-1877 te Brussel met Duc de Guardia Lombardia Tristano RUFFO di CALABRIA, geboren circa 1848, overleden circa 1901.
Uit dit huwelijk:
1.  Fulco RUFFO di CALABRIA (zie XLVI.18).

XLVI.18 Fulco RUFFO di CALABRIA, geboren circa 1884, overleden circa 1946, zoon van Duc de Guardia Lombardia Tristano RUFFO di CALABRIA en Prinses Ruffo di Calabria Laure Hertogin van Guardia Lombardia MOSSELMAN (Du Chenoy) (zie XLV.13).
Gehuwd met Gravin Luisa Gazelli di ROSSANA E di SEBASTIANO.
Uit dit huwelijk:
1.  Koningin van België Paola de RUFFO di CALABRIA (zie XLVII.29).

XLVII.29 Koningin van België Paola de RUFFO di CALABRIA, geboren te Forte del Marmi. Paola is afkomstig uit het eeuwenoude Italiaanse adellijk geslacht Ruffo di Calabria en is de jongste van zeven kinderen. Haar vader was Fulco Ruffo di Calabria, dertiende hertog van Guardia-Lombardije, die een oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog was en lid van Mussolini's fascistische Senaat.[1] Diens moeder (en dus Paola's grootmoeder) was een Belgische, Laura Mosselman du Chenoy. Paola's moeder was Luisa, Gravin Gazelli di Rossana e di Sebastiano. Haar broer, Augusto, liet het leven in de zeeslag bij Pescara. Zijn lichaam werd nooit gevonden. De familie was royalistisch dus moest de prinses tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken in een klooster van de Augustinessen. Daar waren de prinsessen veilig, aangezien het klooster onder hoge bescherming stond van de paus.
 
Haar vader overleed toen de prinses acht jaar oud was. Zijn weduwe moest vanaf toen alleen een kroost van vijf kinderen groot brengen. De Italiaanse prinses bracht haar jeugd, na de oorlog, grotendeels door in Rome, waar ze haar klassieke humaniora (afdeling Grieks/Latijnse) afrondde. Ze studeerde op internaat en bracht veel tijd door met haar moeder.
 
In 1958 leerde de 21-jarige Paola de 24-jarige Belgische prins Albert, broer van koning Boudewijn, kennen rondom de kroningsplechtigheid van paus Johannes XXIII. Het hof was bijzonder blij met de komst van de zuiderse prinses, maar de invloed van La Rethy was duidelijk nog aanwezig.
 
Op 20 april 1959 raakte bekend dat Johannes XXIII, op aandrang van het hof, persoonlijk het huwelijk zou inzegenen in Rome. Het hof had echter op eigen initiatief gehandeld, zonder medeweten van de bevoegde ministers. Daarop ontstond er een diplomatieke rel; terwijl prinses Lilian en koning Leopold vereerd waren met de pontificale zegen, drong Gaston Eyskens met aandrang aan op een civiele dienst in België. Paus Johannes verstond de kritiek en trok zich terug.
 
Opnieuw stuurde het hof echter ambassadeurs en diplomaten naar het Vaticaan, op vraag van koning Boudewijn, koning Leopold en prinses Lilian. Leopold had er connecties via zijn zus, koningin Marie-José. Ook de familie Ruffo di Calabria had connecties die naar het Vaticaan gingen om de zaak te bepleiten. Zelfs kardinaal Van Roey werd naar Rome gestuurd om te onderhandelen. De paus stuurde als antwoord de apostolische nuntius en een pontificaal gezant die nogmaals weigerden. Het nieuws was een ontgoocheling voor vele Italianen, die op een koninklijk huwelijk van een Italiaanse prinses hadden gehoopt. Dit was volgens sommigen het begin van de ondergang van Lilian, die weldra haar eerste plaats zou moeten afstaan.
 
Op 2 juli 1959 trouwde het paar in Brussel. De prinses droeg daarbij een sluier in naaldkant van haar Belgische grootmoeder; Laura Mosselman du Chenoy (1854-1925). Het burgerlijk huwelijk werd in de empirezaal voltrokken, het kerkelijk in de kathedraal. Op relatief korte tijd kreeg het paar drie kinderen: kroonprins Filip (15 april 1960), Astrid (5 juni 1962) en Laurent (19 oktober 1963).
Dochter van Fulco RUFFO di CALABRIA (zie XLVI.18) en Gravin Luisa Gazelli di ROSSANA E di SEBASTIANO.
Gehuwd te Brussel met Albert II Felix Humbert van BELGIE (zie LI.116).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder LI.116).

XL.16 Steven 't KINT, geboren op 16-06-1657 te Molenbeek, overleden op 04-08-1719 te St-kathelijne, Brussel op 62-jarige leeftijd, zoon van Joos 't KINT en Maria PIPENPOY (zie XXXIX.14).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-07-1678 te Brussel met Goedele SIREJACOBS, 20 jaar oud, geboren op 17-03-1658 te Brussel, overleden op 22-08-1714 te Brussel op 56-jarige leeftijd, dochter van Joachim SIREJACOBS en Barbara van LINTHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes 't KINT, Meester-brouwer, geboren op 01-01-1681 te Brussel, overleden c23-5-1767 te Brussel.
2.  Franciscus 't KINT (zie XLI.11).
3.  Maria Anna 't KINT (zie XLI.13).

XLI.11 Franciscus 't KINT, geboren circa 1685, overleden circa 173, zoon van Steven 't KINT (zie XL.16) en Goedele SIREJACOBS.
Gehuwd circa 1716 met Joanna Maria 't KINT.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelius 't KINT de ROODENBEKE (zie XLII.11).

XLII.11 Cornelius 't KINT de ROODENBEKE, geboren circa 1720, overleden circa 1785, zoon van Franciscus 't KINT (zie XLI.11) en Joanna Maria 't KINT.
Gehuwd circa 1754 met Marie FRANCOLET, geboren circa 1733, overleden circa 1802.
Uit dit huwelijk:
1.  Henri 't KINT de ROODENBEKE, geboren circa 1763, overleden circa 1861.

XLI.13 Maria Anna 't KINT, geboren op 20-12-1694 te Brussel, overleden op 17-08-1771 te Brussel op 76-jarige leeftijd, dochter van Steven 't KINT (zie XL.16) en Goedele SIREJACOBS.
Gehuwd circa 1715 met Joannes 't KINT (zie XLI.9).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XLI.9).

XXV.9 Blanca van CASTILIE, geboren op 04-03-1188 te Palencia, overleden op 27-11-1252 te Parijs op 64-jarige leeftijd, begraven te Montbuisson, dochter van Alfons VIII (el Noble) van CASTILIE (zie XXV.29) en Eleonore van ENGELAND (zie XXIV.10).
Gehuwd op 12-jarige leeftijd op 23-05-1200 te Pont Audemer met Lodewijk VIII (Le Lion) van FRANKRIJK, 12 jaar oud (zie XXVI.47).
Uit dit huwelijk:
1.  Lodewijk IX van FRANKRIJK (Saint Louis) (zie XXVI.9).
2.  Robert I van ARTOIS, geboren circa 1216, overleden op 09-02-1250. Graaf van Artois.
Gehuwd op 14-06-1237 met Mathilde van BRABANT, geboren circa 1218, overleden op 29-09-1288, dochter van Hendrik II (de Grootmoedige) van BRABANT (zie XXVI.56) en Maria van HOHENSTAUFEN (zie XXVI.26). Zie ES NF Band III Tafel 70.
3.  Alfons van FRANKRIJK, geboren op 11-11-1220, overleden op 21-08-1271 te Corneto op 50-jarige leeftijd, begraven te St Denis. Graaf van Poitou en Toulouse.
Gehuwd circa 1241 met Johanna van TOULOUSE, geboren circa 1220, overleden op 25-08-1271 te Corneto, dochter van Raymond van TOULOUSE (zie XXV.12) en Sancha van ARAGON (zie XXV.20).
4.  Isabella (de zalige) van FRANKRIJK, geboren op 03-03-1224 te Parijs, overleden op 23-02-1269 te Longchamps op 44-jarige leeftijd.
5.  Karel I Stefan van FRANKRIJK, geboren op 21-03-1226, overleden op 07-01-1285 te Foggia op 58-jarige leeftijd, begraven te Napels. Koning van Napels en Sicilie, graaf van Anjou, Maine, Provence,
Forcalquier, hertog van Apulie, vorst van Capua, Achaja
.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 31-01-1246 met Beatrix van ARAGON PROVENCE, geboren circa 1234, overleden op 23-09-1267 te Nocera, begraven te Roque Pymont, dochter van Raymond Berengar V van ARAGON en Beatrix van SAVOYE (zie XXVI.44). Zie ES NF Band II Tafel 15.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 18-11-1268 met Margaretha van BOURGONDIE, geboren circa 1250, overleden op 05-09-1308 te Tonnerre, dochter van Odo van BOURGONDIE en Mathilde van BOURBON. Zie ES NF Band II Tafel 15.

XXVI.9 Lodewijk IX van FRANKRIJK (Saint Louis), geboren op 02-04-1214 te Poissy, overleden op 25-08-1270 te Tunis op 56-jarige leeftijd, zoon van Lodewijk VIII (Le Lion) van FRANKRIJK (zie XXVI.47) en Blanca van CASTILIE (zie XXV.9).
Gehuwd met Margaretha van ARAGON PROVENCE (zie XXVII.29).
Uit dit huwelijk:
1.  Koning van Frankrijk Filips III van FRANKRIJK (de Stoute) (zie XXVII.9).
2.  Agnes van FRANKRIJK (zie XXVII.11).

XXVII.9 Koning van Frankrijk Filips III van FRANKRIJK (de Stoute), geboren op 01-05-1245 te Poissy, overleden op 05-10-1285 te Perpignan op 40-jarige leeftijd, zoon van Lodewijk IX van FRANKRIJK (Saint Louis) (zie XXVI.9) en Margaretha van ARAGON PROVENCE (zie XXVII.29).
Gehuwd (1) met Isabelle d'ARAGON, geboren 1247, overleden op 28-01-1271 te Cosenza.
Gehuwd (2) met Maria van BRABANT (zie XXVIII.24).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Roi de Fance Philippe IV de FRANCE (Le Bel, Roi de Fer) (zie XXVIII.8).
2.  Karel van VALOIS (zie XXVIII.10).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Comte d'Evreux Louis Comte d'Etampes de FRANCE Comte de Beaumont-le-Roger (zie XXVIII.12).

XXVIII.8 Roi de Fance Philippe IV de FRANCE (Le Bel, Roi de Fer), geboren 1268 te Fontainebleau, overleden op 29-11-1314 te Fontainebleau, zoon van Koning van Frankrijk Filips III van FRANKRIJK (de Stoute) (zie XXVII.9) en Isabelle d'ARAGON.
Gehuwd met Jeanne I de NAVARRE (de Champagne), geboren op 17-04-1271 te Bar-sur-Seine, overleden op 04-04-1305 te Vincennes op 33-jarige leeftijd, dochter van Roi de Navarre Henri I de NAVARRE (le Gros).
Uit dit huwelijk:
1.  Roi de France Louix X Roi de Navarre de FRANCE (Le Hutin) (zie XXIX.9).

XXIX.9 Roi de France Louix X Roi de Navarre de FRANCE (Le Hutin), geboren op 04-10-1289 te Paris, overleden op 05-06-1316 te Vincennes op 26-jarige leeftijd, zoon van Roi de Fance Philippe IV de FRANCE (Le Bel, Roi de Fer) (zie XXVIII.8) en Jeanne I de NAVARRE (de Champagne).
Gehuwd met Marguerite de BOURGOGNE, geboren 1290, overleden 1315.
Uit dit huwelijk:
1.  Reine de Navarre Jeanne II de NAVARRE (zie XXX.12).

XXX.12 Reine de Navarre Jeanne II de NAVARRE, geboren op 28-01-1311, overleden op 06-10-1349 op 38-jarige leeftijd, dochter van Roi de France Louix X Roi de Navarre de FRANCE (Le Hutin) (zie XXIX.9) en Marguerite de BOURGOGNE.
Gehuwd te Conflans met Philippe III de NAVARRE (zie XXIX.13).
Uit dit huwelijk:
1.  Roi de Navarre Charles II Comte d'Evreux van NAVARRA (Charles le Mauvais) (zie XXXI.10).

XXXI.10 Roi de Navarre Charles II Comte d'Evreux van NAVARRA (Charles le Mauvais), geboren op 10-10-1332 te Evreux, overleden op 01-01-1387 te Pampelune op 54-jarige leeftijd, zoon van Philippe III de NAVARRE (zie XXIX.13) en Reine de Navarre Jeanne II de NAVARRE (zie XXX.12).
Gehuwd met Reine de Navarre Jeanne van FRANKRIJK (de Valois) (zie XXXI.12).
Uit dit huwelijk:
1.  Duchesse de Bretagne Jeanne Reine d'Angleterre de NAVARRE (zie XXXII.13).

XXXII.13 Duchesse de Bretagne Jeanne Reine d'Angleterre de NAVARRE, geboren 1370, overleden op 09-07-1437, dochter van Roi de Navarre Charles II Comte d'Evreux van NAVARRA (Charles le Mauvais) (zie XXXI.10) en Reine de Navarre Jeanne van FRANKRIJK (de Valois) (zie XXXI.12).
Gehuwd op 11-09-1386 te Guérande met Comte de Montfort Jean IV Comte d Richmont de BRETAGNE (Jean le Conquéreur) Duc de Bretagne.
Uit dit huwelijk:
1.  Marie de BRETAGNE (Dame de La Guerche) (zie XXXIII.17).

XXXIII.17 Marie de BRETAGNE (Dame de La Guerche), geboren 1391, overleden 1446, dochter van Comte de Montfort Jean IV Comte d Richmont de BRETAGNE (Jean le Conquéreur) Duc de Bretagne en Duchesse de Bretagne Jeanne Reine d'Angleterre de NAVARRE (zie XXXII.13).
Gehuwd met Duc d'Alençon Jean I CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Le Sage), geboren 1385, overleden 1415, zoon van Comte d'Alençon Pierre II CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Le Bon) en Vicomtesse de Beaumont sur Sarthe Marie CHAMAILLART.
Uit dit huwelijk:
1.  Duc d'Alençon Jean II CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Le Beau) (zie XXXIV.13).

XXXIV.13 Duc d'Alençon Jean II CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Le Beau), geboren 1409, overleden 1476, zoon van Duc d'Alençon Jean I CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Le Sage) en Marie de BRETAGNE (Dame de La Guerche) (zie XXXIII.17).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Joao CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Bâtard d'Alençon) (zie XXXV.15).

XXXV.15 Joao CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Bâtard d'Alençon), geboren 1440, zoon van Duc d'Alençon Jean II CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Le Beau) (zie XXXIV.13).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Joao CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (zie XXXVI.14).

XXXVI.14 Joao CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON, geboren 1470, zoon van Joao CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (Bâtard d'Alençon) (zie XXXV.15).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Alvaro CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (zie XXXVII.19).

XXXVII.19 Alvaro CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON, geboren 1495, zoon van Joao CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (zie XXXVI.14).
Gehuwd met Leonor BARATA, geboren 1500.
Uit dit huwelijk:
1.  Isabel CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (zie XXXVIII.17).

XXXVIII.17 Isabel CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON, geboren 1520, dochter van Alvaro CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (zie XXXVII.19) en Leonor BARATA.
Gehuwd met Domingos de MOTA, geboren 1515.
Uit dit huwelijk:
1.  Alvaro FRANCA (zie XXXIX.15).

XXXIX.15 Alvaro FRANCA, geboren 1540, overleden 1588, zoon van Domingos de MOTA en Isabel CAPETIENS de VALOIS-ALENÇON (zie XXXVIII.17).
Gehuwd met Joana NEGREIROS, geboren 1540.
Uit dit huwelijk:
1.  Isabel de FRANCA (zie XL.19).

XL.19 Isabel de FRANCA, geboren 1560, dochter van Alvaro FRANCA (zie XXXIX.15) en Joana NEGREIROS.
Gehuwd op 13-10-1597 met Pedro MENDèS-RIBEIRO, geboren 1555.
Uit dit huwelijk:
1.  Luis MENDèS-FRANCE (zie XLI.14).

XLI.14 Luis MENDèS-FRANCE, geboren 1582 te Serta, zoon van Pedro MENDèS-RIBEIRO en Isabel de FRANCA (zie XL.19).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Francisco MENDèS-FRANCE (zie XLII.13).

XLII.13 Francisco MENDèS-FRANCE, zoon van Luis MENDèS-FRANCE (zie XLI.14).
Gehuwd met Antonia FREIRE, geboren 1619, dochter van Conçalo DA COSTA-NOLANO en Dionizia FREIRE.
Uit dit huwelijk:
1.  Luis MENDèS-FRANCE (zie XLIII.12).

XLIII.12 Luis MENDèS-FRANCE, geboren 1642, overleden op 15-08-1695 te Agen, zoon van Francisco MENDèS-FRANCE (zie XLII.13) en Antonia FREIRE.
Gehuwd met Marie VIVèS.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara Rébecca MENDèS-FRANCE (zie XLIV.14).

XLIV.14 Sara Rébecca MENDèS-FRANCE, geboren 1685, dochter van Luis MENDèS-FRANCE (zie XLIII.12) en Marie VIVèS.
Gehuwd met Isaac GOMEZ DELVAILLE.
Uit dit huwelijk:
1.  Esther GOMEZ DELVAILLE (zie XLV.15).

XLV.15 Esther GOMEZ DELVAILLE, dochter van Isaac GOMEZ DELVAILLE en Sara Rébecca MENDèS-FRANCE (zie XLIV.14).
Gehuwd met Moïse MENDèS NUÑèS.
Uit dit huwelijk:
1.  Rebecca MENDèS NUÑèS (zie XLVI.21).

XLVI.21 Rebecca MENDèS NUÑèS, geboren 1738 te Bordeaux, overleden op 15-04-1789 te Bordeaux, dochter van Moïse MENDèS NUÑèS en Esther GOMEZ DELVAILLE (zie XLV.15).
Gehuwd op 11-03-1764 te Bordeaux met Abraham RODRIGUES HENRIQUèS, Banquier à Bordeaux, geboren 1735, overleden 1800, zoon van Isaac RODRIGUES HENRIQUèS (Le Jeune), Syndic de la Nation Portugaise, en Rebecca Rica FRANCIA.
Uit dit huwelijk:
1.  Benjamin RODRIGUES HENRIQUèS (zie XLVII.30).

XLVII.30 Benjamin RODRIGUES HENRIQUèS, geboren 1769, overleden 1838, zoon van Abraham RODRIGUES HENRIQUèS, Banquier à Bordeaux, en Rebecca MENDèS NUÑèS (zie XLVI.21).
Gehuwd met Nancy ROBLES, geboren 1779, overleden 1843.
Uit dit huwelijk:
1.  Baron Edouard Abraham RODRIGUES HENRIQUèS (zie XLVIII.23).

XLVIII.23 Baron Edouard Abraham RODRIGUES HENRIQUèS, Banquier, geboren op 24-06-1796 te Bordeaux, overleden op 29-06-1878 te Paris op 82-jarige leeftijd. Administrateur de sciétés (compagnies de Chemins de Fer, etc...), zoon van Benjamin RODRIGUES HENRIQUèS (zie XLVII.30) en Nancy ROBLES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1822 te Paris met Rachel Sophie LOPES-HENRIQUES de SAA, 19 jaar oud, geboren op 15-09-1802 te Altona, overleden op 03-06-1861 te Rueil-Malmaison op 58-jarige leeftijd, dochter van Isaac LOPES-HENRIQUES de SAA en Merian COHEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Mathilde RODRIGUES HENRIQUèS (zie XLIX.36).

XLIX.36 Anna Mathilde RODRIGUES HENRIQUèS, geboren 1824 te Paris, overleden op 24-05-1884, dochter van Baron Edouard Abraham RODRIGUES HENRIQUèS (zie XLVIII.23) en Rachel Sophie LOPES-HENRIQUES de SAA.
Gehuwd op 26-07-1845 te Le Pecq met Ernest Alexandre GOÜIN, zoon van Edouard GOÜIN en Alexandrine Stéphanie GOÜIN (de La Grandière).
Uit dit huwelijk:
1.  Jules Edouard GOÜIN (zie L.82).

L.82 Jules Edouard GOÜIN, Ingénieur des Arts et Manufactures, Président de la Société de Construction des Batignolles (1885), Régent Banque de France, zoon van Ernest Alexandre GOÜIN en Anna Mathilde RODRIGUES HENRIQUèS (zie XLIX.36).
Gehuwd met Marie-Thérèse SINGER, geboren op 22-01-1856 te Paris, overleden op 15-12-1909 op 53-jarige leeftijd, dochter van Henri SINGER en Marianne LABLANCHE.
Uit dit huwelijk:
1.  Edouard GOÜIN, geboren 1876, overleden 1922.
2.  Gaston GOÜIN, Constructeur de Locomotives, geboren op 11-12-1877, overleden op 24-12-1921 te Paris op 44-jarige leeftijd.
3.  Anna GOÜIN (zie LI.123).
4.  Ernest GOÜIN, Architecte, Industriel, Président de la Société de Construction des Batignolles, Administrateur de la Compagnie des Chemins de Fer d'Indochine.
Gehuwd met Jeanne TREILHARD, geboren op 26-10-1886 te Paris.

LI.123 Anna GOÜIN, geboren op 04-02-1879 te Paris, dochter van Jules Edouard GOÜIN (zie L.82) en Marie-Thérèse SINGER.
Gehuwd met Louis LORIEUX, Ingénieur des arts et manufactures, geboren op 20-09-1871 te Nantes, overleden 1953.
Uit dit huwelijk:
1.  René LORIEUX (zie LII.94).

LII.94 René LORIEUX, geboren ca 1901, overleden ca 1980, zoon van Louis LORIEUX, Ingénieur des arts et manufactures, en Anna GOÜIN (zie LI.123).
Gehuwd met Marguerite GUEZENEC (zie XLV.1).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder XLV.1).

XXVIII.10 Karel van VALOIS, geboren op 12-03-1270 te Vincennes, overleden op 16-12-1325 te Perray op 55-jarige leeftijd, zoon van Koning van Frankrijk Filips III van FRANKRIJK (de Stoute) (zie XXVII.9) en Isabelle d'ARAGON.
Gehuwd met Margaretha van ANJOU, geboren circa 1273, overleden op 31-12-1299.
Uit dit huwelijk:
1.  Filips VI van FRANKRIJK (Philippe de Valois) (zie XXIX.11).
2.  Johanna van VALOIS (zie XXIX.12).

XXIX.11 Filips VI van FRANKRIJK (Philippe de Valois), geboren 1293, overleden 22-8--1350, zoon van Karel van VALOIS (zie XXVIII.10) en Margaretha van ANJOU.
Gehuwd met Johanna van BOURGONDIë (zie XXVIII.14).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan II van FRANKRIJK (le Bon) (zie XXX.13).

XXX.13 Jan II van FRANKRIJK (le Bon), geboren op 26-04-1319 te Gué de Maulny du Mans, overleden op 08-04-1364 te Londres op 44-jarige leeftijd, zoon van Filips VI van FRANKRIJK (Philippe de Valois) (zie XXIX.11) en Johanna van BOURGONDIë (zie XXVIII.14).
Gehuwd met Bonne de LUXEMBOURG, geboren op 20-05-1315, overleden op 11-09-1349 te Abbeye de Maubuisson op 34-jarige leeftijd, dochter van Roi de Bohême Jean I de LUXEMBOURG (l'Aveugle) en Reine de Bohême Elisabeth de BOHêME.
Uit dit huwelijk:
1.  Filips II van BOURGONDIë (de Stoute) (zie XXXI.11).
2.  Reine de Navarre Jeanne van FRANKRIJK (de Valois) (zie XXXI.12).

XXXI.11 Filips II van BOURGONDIë (de Stoute), geboren op 17-01-1342 te Pontoise, overleden op 27-04-1404 te Halle op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan II van FRANKRIJK (le Bon) (zie XXX.13) en Bonne de LUXEMBOURG.
Gehuwd met Margaretha van MALE (zie XXXI.7).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XXXI.7).

XXXI.12 Reine de Navarre Jeanne van FRANKRIJK (de Valois), geboren op 24-06-1343 te Châteauneuf-sur-Loire, overleden op 03-01-1373 te Evreux op 29-jarige leeftijd, dochter van Jan II van FRANKRIJK (le Bon) (zie XXX.13) en Bonne de LUXEMBOURG.
Gehuwd met Roi de Navarre Charles II Comte d'Evreux van NAVARRA (Charles le Mauvais) (zie XXXI.10).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXXI.10).

XXIX.12 Johanna van VALOIS, geboren circa 1294 te Longpont, Aisne, overleden op 07-03-1352 te Maing, Nord, dochter van Karel van VALOIS (zie XXVIII.10) en Margaretha van ANJOU.
Gehuwd met Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Willem III van HOLLAND (zie XXVIII.17).
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna van HOLLAND (zie XXX.16).
2.  Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Willem IV van HOLLAND (de Stoute), geboren circa 1317, overleden op 26-09-1345 te Stavoren.
Gehuwd circa 1336 met Hertogin van Brabant en Limburg Johanna van BRABANT, geboren op 24-06-1322, overleden op 01-09-1406 te Brussel op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan III van BRABANT (de Triomfator) (zie XXIX.6) en Maria van EVREUX.
3.  Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen Margaretha van HOLLAND (van Beieren) (zie XXX.19).

XXX.16 Johanna van HOLLAND, geboren circa 1315, overleden circa 1374, dochter van Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Willem III van HOLLAND (zie XXVIII.17) en Johanna van VALOIS (zie XXIX.12).
Kind:
1.  Gerard van BERG (zie XXXI.13).

XXXI.13 Gerard van BERG, overleden op 18-05-1360 te nabij Schleiden, zoon van Willem VI van GULIK en Johanna van HOLLAND (zie XXX.16).
Gehuwd circa 1338 met Margaretha van RAVENSBERG, geboren circa 1315, overleden circa 1389.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha van GULIK (zie XXXII.15).

XXXII.15 Margaretha van GULIK, geboren circa 1350, overleden op 10-10-1425, dochter van Gerard van BERG (zie XXXI.13) en Margaretha van RAVENSBERG.
Gehuwd circa 1369 met Adolf III van der MARK, geboren circa 1334, overleden op 07-09-1394 te Kleef.
Uit dit huwelijk:
1.  Adolf IV van KLEEF-MARK (zie XXXIII.18).

XXXIII.18 Adolf IV van KLEEF-MARK, geboren op 02-08-1373, overleden op 23-09-1448 op 75-jarige leeftijd, zoon van Adolf III van der MARK en Margaretha van GULIK (zie XXXII.15).
Gehuwd circa 1415 met Maria van BOURGONDIë (zie XXXIII.6).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXXIII.6).

XXX.19 Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen Margaretha van HOLLAND (van Beieren), dochter van Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Willem III van HOLLAND (zie XXVIII.17) en Johanna van VALOIS (zie XXIX.12).
Gehuwd met Lodewijk IV van BEIEREN.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem V van HOLLAND, geboren op 12-05-1330 te Frankfurt am Main, overleden op 15-04-1389 te Le Quesnoy op 58-jarige leeftijd. Tijdens een feest in 1358 werd graaf Willem V volgens bronnen uit die tijd plotseling krankzinnig (al is het mogelijk dat hij gewoon dronken was). Tijdens een toespraak stak hij onverwachts één van zijn gezellen dood. Zijn jongere broer Albrecht van Beieren liet Willem V opsluiten in een kasteel in Le Quesnoy (Henegouwen) en nam de honneurs waar. Willem overleed daar in 1389. Hij is begraven in Valenciennes. In deze stad is zijn lichaam bijgezet in een graftombe in de Artois-kapel van de kerk van de Minderbroeders.
Gehuwd circa 1334 met Machteld van LANCASTER, geboren op 04-04-1339 te Lincolnshire, overleden op 10-04-1362 op 23-jarige leeftijd.
2.  Albrecht I van BEIEREN (zie XXXI.17).
3.  Otto V van BEIEREN (de Vuile), geboren circa 1346, overleden op 15-11-1379.

XXXI.17 Albrecht I van BEIEREN, geboren op 25-07-1336 te Munchen, overleden op 12-12-1404 te Den Haag op 68-jarige leeftijd. Hertog van Beieren, graaf van Holland, zoon van Lodewijk IV van BEIEREN en Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen Margaretha van HOLLAND (van Beieren) (zie XXX.19).
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 28-07-1353 te Praag met Margaretha van BRIEG, geboren circa 1336, overleden op 20-02-1386.
Gehuwd (2) circa 1385, geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis met Maria van BRONKHORST, geboren circa 1365, overleden circa 1400.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Margaretha van BEIEREN-STRAUBING (zie XXXII.16).
2.  Willem VI van HOLLAND (zie XXXII.17).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Willem van BEIEREN, geboren circa 1387, overleden circa 1473. Heer van Schagen. Bastaardzoon van Albrecht van Beieren bij Maria van Bronkhorst.
Gehuwd op 19-04-1430 met Johanna van HODENPIJL, geboren circa 1415, overleden circa 1440, dochter van Jan van HODENPIJL en Elisabeth van HAAMSTEDE (zie XXXIII.31).

XXXII.16 Margaretha van BEIEREN-STRAUBING, geboren circa 1363, overleden op 24-01-1424 te Dijon, dochter van Albrecht I van BEIEREN (zie XXXI.17) en Margaretha van BRIEG.
Gehuwd met Jan van BOURGONDIë (zonder Vrees) (zie XXXII.7).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XXXII.7).

XXXII.17 Willem VI van HOLLAND, geboren op 05-04-1365 te Den Haag, overleden op 31-05-1417 te Bouchain op 52-jarige leeftijd, zoon van Albrecht I van BEIEREN (zie XXXI.17) en Margaretha van BRIEG.
Gehuwd met Margaretha van BOURGONDIë (zie XXXII.8).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXXII.8).

XXVIII.12 Comte d'Evreux Louis Comte d'Etampes de FRANCE Comte de Beaumont-le-Roger, geboren op 03-05-1276, overleden op 19-05-1319 te Longpont-sur-Orge op 43-jarige leeftijd, zoon van Koning van Frankrijk Filips III van FRANKRIJK (de Stoute) (zie XXVII.9) en Maria van BRABANT (zie XXVIII.24).
Gehuwd met Marguerite d'ARTOIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Philippe III de NAVARRE (zie XXIX.13).

XXIX.13 Philippe III de NAVARRE, geboren op 27-03-1306, overleden op 23-09-1343 te Jerez de la Frontera op 37-jarige leeftijd, zoon van Comte d'Evreux Louis Comte d'Etampes de FRANCE Comte de Beaumont-le-Roger (zie XXVIII.12) en Marguerite d'ARTOIS.
Gehuwd te Conflans met Reine de Navarre Jeanne II de NAVARRE (zie XXX.12).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXX.12).

XXVII.11 Agnes van FRANKRIJK, geboren circa 1260, overleden circa 1325, dochter van Lodewijk IX van FRANKRIJK (Saint Louis) (zie XXVI.9) en Margaretha van ARAGON PROVENCE (zie XXVII.29).
Gehuwd circa 1279 met Robert II van BOURGONDIE (zie XXVIII.34).
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna van BOURGONDIë (zie XXVIII.14).

XXVIII.14 Johanna van BOURGONDIë, geboren circa 1293, overleden op 12-09-1349, dochter van Robert II van BOURGONDIE (zie XXVIII.34) en Agnes van FRANKRIJK (zie XXVII.11).
Gehuwd met Filips VI van FRANKRIJK (Philippe de Valois) (zie XXIX.11).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXIX.11).

XXIV.11 Johanna van ENGELAND, geboren circa 1164, overleden circa 1199, dochter van Hendrik II (Curtmantle) van ENGELAND (zie XXIII.3) en Eleonore van AQUITANIE POITOU (zie XXIII.7).
Gehuwd (1) op 13-02-1177 met Willem II van APULIE SICILIE, geboren circa 1160, overleden op 16-11-1189. Koning van Sicilie, zoon van Willem I (il Malo) van APULIE SICILIE (zie XXIV.69) en Margaretha van NAVARRA (zie XXIV.142).
Gehuwd (2) op 02-10-1196 met Raymond VI van TOULOUSE, 39 jaar oud (zie XXV.49).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Raymond van TOULOUSE (zie XXV.12).

XXV.12 Raymond van TOULOUSE, geboren circa 1197, overleden op 27-09-1249. Graaf van Toulouse, zoon van Raymond VI van TOULOUSE (zie XXV.49) en Johanna van ENGELAND (zie XXIV.11).
Gehuwd circa 1211, gescheiden circa 1241 van Sancha van ARAGON (zie XXV.20).
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna van TOULOUSE, geboren circa 1220, overleden op 25-08-1271 te Corneto.
Gehuwd circa 1241 met Alfons van FRANKRIJK, geboren op 11-11-1220, overleden op 21-08-1271 te Corneto op 50-jarige leeftijd, begraven te St Denis. Graaf van Poitou en Toulouse, zoon van Lodewijk VIII (Le Lion) van FRANKRIJK (zie XXVI.47) en Blanca van CASTILIE (zie XXV.9).

XXIV.12 Jan I (Lackland, Zonder Land) van ENGELAND, geboren op 24-12-1167, overleden op 19-10-1216 op 48-jarige leeftijd. Koning van Engeland, zoon van Hendrik II (Curtmantle) van ENGELAND (zie XXIII.3) en Eleonore van AQUITANIE POITOU (zie XXIII.7).
Gehuwd (1) circa 1188, gescheiden circa 1199 van Isabella Fitzrobert van GLOUCESTER, geboren circa 1160, overleden op 14-10-1217, dochter van William van GLOUCESTER (zie XXIV.96) en Hedwig van BEAUMONT Le ROGER (zie XXIV.112).
Gehuwd (2) circa 1190. Geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis met Agatha de FERRERS, geboren circa 1170, overleden circa 1210. Dochter van Robert de Ferrers, 2e graaf Derby.
Gehuwd (3) op 32-jarige leeftijd op 24-08-1200 met Isabella van ANGOULEME (Helena van de Middeleeuwen), geboren circa 1189, overleden op 31-05-1246, dochter van Aimar van ANGOULEME en Adelheid van COURTENAY.
Uit het derde huwelijk:
1.  Hendrik III van ENGELAND (zie XXV.13).
2.  Eleonore van ENGELAND, geboren circa 1212, overleden op 13-04-1275.
Gehuwd (1) op 23-04-1224.
Gehuwd (2) op 07-01-1239 met Simon van MONTFORT L'AMAURY, geboren circa 1208, overleden op 04-08-1265 te Evesham, gesneuveld. Graaf van Leicester, zoon van Simon V van MONTFORT L'AMAURY (zie XXVI.73) en Alice van MONTMORENCY (zie XXV.67).

XXV.13 Hendrik III van ENGELAND, geboren op 01-10-1207 te Winchester, overleden op 16-11-1272 te Westminster op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan I (Lackland, Zonder Land) van ENGELAND (zie XXIV.12) en Isabella van ANGOULEME (Helena van de Middeleeuwen).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-01-1236 met Eleonora van PROVENCE (zie XXVII.30).
Uit dit huwelijk:
1.  Edward I van ENGELAND (zie XXVI.16).
2.  Margaretha van ENGELAND, geboren op 29-09-1240 te Windsor, overleden op 26-02-1275 te Cupar op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1251 met Alexander III van SCHOTLAND, geboren op 04-09-1241 te Roxburgh, overleden op 19-03-1286 op 44-jarige leeftijd. Koning van Schotland, zoon van Alexander II van SCHOTLAND en Maria van COUCY (zie XXVII.34).
3.  Beatrix van ENGELAND, geboren op 25-06-1242, overleden op 24-03-1275 op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1260 met Jean II de BRETAGNE (zie XXVIII.1).
4.  Edmund van LANCASTER (Crouchback), geboren op 16-01-1245 te Londen, overleden op 05-06-1296 te Bayonne op 51-jarige leeftijd.

XXVI.16 Edward I van ENGELAND, geboren op 17-06-1239 te Westminster, overleden op 07-07-1307 te Burgh by Sands op 68-jarige leeftijd, zoon van Hendrik III van ENGELAND (zie XXV.13) en Eleonora van PROVENCE (zie XXVII.30).
Kind: 1 kind (zie onder XXVI.16).

XXII.6 Sibylle van ANJOU, geboren circa 1116, overleden circa 1165, dochter van Fulco V van ANJOU (zie XXI.2) en Eremburga van MAINE.
Gehuwd (1) circa 1125.
Gehuwd (2) circa 1125 met Willem Clito van NORMANDIE, geboren circa 1101, overleden op 27-07-1128 te Aalst. Graaf van Vlaanderen, zoon van Hertog van Normandië Robert II van ENGELAND (Courthouse) (zie XXII.40) en Sibylle van CONVERSANO.
Gehuwd (3) circa 1134 met Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie XXIII.96). Zie ES NF Band II Tafel 7.
Uit het derde huwelijk:
1.  Margaretha van de ELZAS (zie XXIII.6).

XXIII.6 Margaretha van de ELZAS, geboren circa 1145, overleden op 15-11-1194 te Brugge, begraven te Brugge. Gravin van Vlaanderen, dochter van Dirk (van de Elzas) van LOTHARINGEN (zie XXIII.96) en Sibylle van ANJOU (zie XXII.6).
Gehuwd (1) circa 1160.
Gehuwd (2) op 01-04-1169 te Le Quesnoy met Boudewijn V (VIII) van HENEGOUWEN (zie XXV.82).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Graaf van Henegouwen en Vlaanderen Boudewijn VI van HENEGOUWEN (zie XXIV.17).

XXIV.17 Graaf van Henegouwen en Vlaanderen Boudewijn VI van HENEGOUWEN, geboren circa 1170, overleden circa 1205, zoon van Boudewijn V (VIII) van HENEGOUWEN (zie XXV.82) en Margaretha van de ELZAS (zie XXIII.6).
Gehuwd met Maria van BLOIS (zie XXV.17).
Uit dit huwelijk:
1.  Gravin van Vlaanderen en Henegouwen Margaretha (van Vlaanderen) van CONSTANTINOPEL (Zwarte Griet) (zie XXV.16).

XXV.16 Gravin van Vlaanderen en Henegouwen Margaretha (van Vlaanderen) van CONSTANTINOPEL (Zwarte Griet), geboren circa 1202, overleden circa 1280, dochter van Graaf van Henegouwen en Vlaanderen Boudewijn VI van HENEGOUWEN (zie XXIV.17) en Maria van BLOIS (zie XXV.17).
Gehuwd (1) circa 1223 met Graaf van Champagne Willem II van DAMPIERRE (zie XXVII.27).
Gehuwd (2) met Burchard van AVESNES, geboren circa 1182, overleden circa 1244. Aangezet door koning Filips II van Frankrijk trouwde Burchard met Margaretha. Het huwelijk was zeer tegen de zin van Margaretha's ouder zuster Johanna van Constantinopel. Door de jonge leeftijd van Margaretha kon het huwelijk niet worden geconsumeerd. Burchard begon een strijd tegen zijn oudere broer Wouter II van Avesnes en tegen Johanna, om de erfdelen van hemzelf en Margaretha te verwerven. Uiteindelijk werd een vrede gesloten waarbij het huwelijk van Burchard en Margaretha werd erkend. In 1214 vocht Burchard mee aan Vlaamse zijde in de slag bij Bouvines.
 
Tegenstanders van Burchard wisten te bereiken dat zijn huwelijk tijdens het Vierde Lateraans Concilie (1215) alsnog ongeldig werd verklaard. In 1216 werden Burchard en Margaretha geëxcommuniceerd. Ze moesten vertrekken uit Henegouwen en verbleven de volgende jaren aan een aantal adellijke en bisschoppelijke hoven in Lotharingen en het noorden van Frankrijk. In 1219 werd Burchard gevangengenomen en gevangen gezet in Gent. Toen Margaretha in 1221 toestemde in ontbinding van het huwelijk, werd hij vrij gelaten. Hij trok naar Rome om absolutie te vragen aan de paus.
 
Het verhaal gaat dat Burchard in dienst trad van de paus. Toen Margaretha in 1244 gravin van Vlaanderen werd, zou hij zijn teruggekeerd naar Vlaanderen. Margaretha was inmiddels hertrouwd en liet Burchard in Rupelmonde onthoofden.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Graaf van Vlaanderen Gwijde III van DAMPIERRE (zie XXVI.21).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Jan I van AVESNES (zie XXVI.20).

XXVI.20 Jan I van AVESNES, geboren circa 1218 te Houffalize, overleden op 24-12-1257 te Valenciennes, zoon van Burchard van AVESNES en Gravin van Vlaanderen en Henegouwen Margaretha (van Vlaanderen) van CONSTANTINOPEL (Zwarte Griet) (zie XXV.16).
Gehuwd op 09-10-1246 met Gravin van Henegouwen Aleid van HOLLAND (Aleida van Avesnes) (zie XXVII.44).
Uit dit huwelijk:
1.  Graaf van Holland, zeeland en Henegouwen Jan II van AVESNES (zie XXVII.12).

XXVII.12 Graaf van Holland, zeeland en Henegouwen Jan II van AVESNES, geboren circa 1247, overleden op 22-08-1304 te Valenciennes, zoon van Jan I van AVESNES (zie XXVI.20) en Gravin van Henegouwen Aleid van HOLLAND (Aleida van Avesnes) (zie XXVII.44).
Gehuwd circa 1270 met Filippa van LUXEMBURG, geboren circa 1252, overleden op 06-04-1311.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria van AVESNES (zie XXVIII.16).
2.  Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Willem III van HOLLAND (zie XXVIII.17).

XXVIII.16 Maria van AVESNES, geboren circa 1280, overleden circa 1354, dochter van Graaf van Holland, zeeland en Henegouwen Jan II van AVESNES (zie XXVII.12) en Filippa van LUXEMBURG.
Gehuwd circa 1310 met Graaf van Clermont-en-Beauvaisis Lodewijk I van BOURBON (de Marke), geboren circa 1279 te Clermont, Oise, overleden op 29-01-1342.
Uit dit huwelijk:
1.  Beatrix van BOURBON (zie XXIX.15).

XXIX.15 Beatrix van BOURBON, geboren circa 1318, overleden op 23-12-1383, dochter van Graaf van Clermont-en-Beauvaisis Lodewijk I van BOURBON (de Marke) en Maria van AVESNES (zie XXVIII.16).
Kind:
1.  Graaf van Luxemburg Wenceslaus I Hertog van Luxemburg, Brabant en Limburg van LUXEMBURG, geboren op 25-02-1337 te Praag, overleden op 08-12-1383 te Luxemburg op 46-jarige leeftijd. Hij was een jongere zoon van Jan de Blinde, koning van Bohemen, en werd in 1353 door zijn halfbroer, keizer Karel IV aangesteld tot graaf van Luxemburg. Aangezien zowel zijn voorganger als opvolger keizer van het Heilige Roomse Rijk waren, was hij een soort buitenbeentje. Desalniettemin was hij de eerste hertog die Luxemburg ooit gekend heeft, omdat zijn halfbroer keizer Karel IV het Graafschap Luxemburg, waarvan hij tot 1353 nota bene zelf graaf was geweest, in 1355 tot hertogdom verhief. Daarnaast wist Wenceslaus Luxemburg tot zijn grootste omvang uit te breiden door de aankoop van het Graafschap Chiny in 1364.
 
Ter gelegenheid van zijn huwelijk in maart 1354 met Johanna van Brabant, de oudste dochter en erfgenaam van Jan III, hertog van Brabant en Limburg, werd hij het volgende jaar, op 5 december 1355, ook in Brabant en Limburg als hertog gehuldigd, maar moest daartoe aan de Brabanders via de Blijde Inkomst (3 januari 1356) de respectering van hun privileges garanderen.
 
Het feit dat hij na de Brabantse Successieoorlog door de "Vrede van Aat" van 1357 Antwerpen en Mechelen afstond aan zijn zwager, de Vlaamse graaf Lodewijk van Male, deed de argwaan tegenover de impopulaire Wenceslaus nog toenemen. Ten aanzien van de partijstrijd in de steden (voornamelijk te Leuven) nam hij een zeer wisselvallige houding aan. In Luxemburg breidde hij zijn persoonlijke bezittingen uit, en als vicaris van zijn halfbroer, keizer Karel IV, trad hij er autoritair op als behoeder van de rust en veiligheid, wat leidde tot botsingen met de hertogen van Gelre en Gulik. Dezen brachten hem te Baesweiler op 22 augustus 1371 een smadelijke nederlaag toe, waarbij hij zelfs werd gevangengenomen. De inzameling van geld voor zijn losprijs had nieuwe ernstige wrijvingen met de steden én met de clerus tot gevolg.
 
Toen hij in 1383 kinderloos overleed, liet hij zijn weduwe Johanna achter met ernstige dynastieke problemen wat betreft het Hertogdom Brabant en Limburg, waarvoor haar neef Filips de Stoute zich maar al gretig als reddende engel aandiende. In Luxemburg werd hij opgevolgd door zijn neef, Wenceslaus II, die toen al keizer was van het Heilige Roomse Rijk.
 
Hertog Wenceslaus had er tijdens zijn leven een schitterende hofhouding op nagehouden, en onderhield nauwe contacten met onder meer dichters en schrijvers als Jean Froissart. Men mag echter stellen dat hij volkomen gefaald heeft in zijn politieke streven om de positie van het Luxemburgse Huis in de Nederlanden te verstevigen.
 
Nog in zijn nadeel staat Wenceslaus ook bekend als de hertog die op 23 mei 1370 in Brussel zes joden liet terechtstellen op de brandstapel omdat, zo werd althans beweerd, zij geconsacreerde hosties met messen doorstoken hadden. Uit die hosties zou het bloed van Christus zijn gevloeid. Ze zouden die gestolen hebben in Sint-Katelijne, een kapel in de benedenstad.
 
Wenceslaus, die onder zware schulden gebukt ging, was maar al te blij dat hij de joodse bezittingen kon confisqueren.
Zoon van Koning van Bohemen Jan van LUXEMBURG (de Blinde).
Gehuwd met Hertogin van Brabant en Limburg Johanna van BRABANT, geboren op 24-06-1322, overleden op 01-09-1406 te Brussel op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan III van BRABANT (de Triomfator) (zie XXIX.6) en Maria van EVREUX.

XXVIII.17 Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Willem III van HOLLAND, geboren circa 1287, overleden op 07-06-1337 te Valenciennes, zoon van Graaf van Holland, zeeland en Henegouwen Jan II van AVESNES (zie XXVII.12) en Filippa van LUXEMBURG.
Gehuwd met Johanna van VALOIS (zie XXIX.12).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XXIX.12).

XXVI.21 Graaf van Vlaanderen Gwijde III van DAMPIERRE, geboren circa 1226, overleden op 07-03-1305 te Compiègne. Op 29 december 1278 deed zijn moeder Margaretha van Constantinopel in zijn voordeel afstand van het graafschap Vlaanderen, waarvan hij tot dan mederegent was. Gwijde was toen al 53 jaar oud.
 
Het grafelijk bestuur stond niet hoog aangeschreven bij de Vlamingen. Dat was te wijten aan de langdurige afwezigheid van Ferrand van Portugal die jarenlang in Frankrijk in gevangenschap verbleef, het onzekere bestuur van zijn echtgenote Johanna van Constantinopel en de jarenlange vete tussen het huis Dampierre en het huis van Avesnes. De Vlaamse steden (Gent, Ieper, Kortrijk) werden rijk dankzij de lakenindustrie. De graven moesten om hun hofhouding te bekostigen financieel steeds meer op hen een beroep doen ten koste van grafelijke macht.
 
Bij de troonsbestijging van koning Filips IV de Schone in 1285, begonnen de moeilijkheden tussen Vlaanderen en Frankrijk. Gwijde van Dampierre zocht steun bij de Engelse koning Eduard I, zegde zijn feodale trouw aan de Franse koning op en sloot een militair verbond met Engeland (1297). De openlijke strijd tussen graaf Gwijde en koning Filips IV nam hierdoor een aanvang. Gwijde's dochter Filippina (zie hierboven) werd door de Franse koning gevangengezet. Vlaanderen werd door de Franse koning bezet (januari ? mei 1300) en nadien zonder meer geannexeerd. Gwijde gaf zich met zijn oudste twee zonen, Robrecht III van Béthune en Willem van Crèvecoeur, gevangen. Deze gebeurtenissen waren mede oorzaak van de Brugse metten en de Guldensporenslag in 1302.
 
Gwijde van Dampierre overleed in gevangenschap te Compiègne. Hoewel hij liever naast zijn tweede echtgenote Isabella van Luxemburg in de Abdij van Beaulieu was begraven, werd hij door zijn kinderen begraven in de Abdij van Flines. Hij werd in Vlaanderen opgevolgd door zijn zoon Robrecht III van Béthune.
Zoon van Graaf van Champagne Willem II van DAMPIERRE (zie XXVII.27) en Gravin van Vlaanderen en Henegouwen Margaretha (van Vlaanderen) van CONSTANTINOPEL (Zwarte Griet) (zie XXV.16).
Gehuwd (1) circa 1246 met Mathilda van BETHUNE, overleden op 08-01-1263.
Gehuwd (2) circa 1265 met Isabella van LUXEMBURG, geboren circa 1247, overleden circa 1298, dochter van Graaf van luxemburg en namen Hendrik V van LUXEMBURG (de Blonde) en Margaretha van BAR.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Margaretha van DAMPIERRE (zie XXVII.14).
2.  Beatrijs van VLAANDEREN, geboren circa 1253 te Brugge, overleden op 23-03-1296.
Gehuwd circa 1269 met Floris V van HOLLAND (der Keerlen God), geboren op 01-07-1254 te Leiden, overleden op 27-06-1296 te Muiderberg op 41-jarige leeftijd. Nadat Floris, op uitnodiging van de Edelen was uitgereden voor de valkenjacht, werd hij opgewacht door een kleine stoet van samenzweerders:
"..Aemstel, Woerden, Velsen, waarbij zich Arent van Benschop, een zoon van Aemstels broeder Arnoud, Gerard van Crayenhorst, willem van Teylingen, Willem van Zaenden en enkele anderen hadden aangesloten, reden de vorst tegemoet; het beslissend ogenblik was gekomen. Woerden, die voorop reed, vatte Floris' paard bij den teugel, zeggend:
"Uwe hoghe spronghe zijn ghedaen:
Ghi ne sult niet meerder voeren driven,
...heer meester, Ghi moet bliven
onse ghevanhen, wien lief of leet..."
Toen men Floris vanuit zijn gevangenschap op het Muiderslot wilde overbrengen naar een andere plaats, stuitte men op een groep boeren, die hem wilde bevrijden, waarna Floris door van Velsen met een vijftal zwaardsteken werd gedood.
Naast de slechte verstandhouding die Floris met zijn Edelen had opgebouwd, was er voor hen echter nog een ander motief voor de moord.
Prof.dr.F.W.N. Hugenholz haalt daarover in zijn boek "Floris V" een andere strofe aan van Melis Stoke:
"Al dede Gherijt van Velsen quaet,
dat quam alleen bi sulker daet
dat sijn wijf was jammerlike vercraft
Daertoe dede de Grave sijn macht
ende onsuverde sijn goede wijf."
Zonder de daad van de Edelen te billijken, is er enige rechtvaardiging te vinden in het feit dat Floris zich had vergrepen aan de vrouw van één van hen (Machteld van Woerden, vrouw van Gerard van Velsen).
Begraven te Rijnsburg. Graaf van Holland, zoon van Willem II van HOLLAND en Elisabeth van BRUNSWIJK.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Beatrix van DAMPIERRE, geboren circa 1260, overleden circa 1303.
4.  Margaretha van DAMPIERRE (zie XXVII.18).
5.  Hendrik van LODI, overleden circa 1337.
Gehuwd circa 1309 met Margaretha van KLEEF, dochter van Diederik VII van KLEEF (zie XXIX.22) en Margareta van HABSBURG-KIBURG-LAUFENBURG.

XXVII.14 Margaretha van DAMPIERRE, geboren circa 1251, overleden op 03-07-1285, dochter van Graaf van Vlaanderen Gwijde III van DAMPIERRE (zie XXVI.21) en Mathilda van BETHUNE.
Gehuwd met Ertog van Brabant Jan I van BRABANT (de Overwinnaar) (zie XXVIII.22).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan II van BRABANT (de Vreedzame) (zie XXVIII.18).
2.  Margaretha van BRABANT, geboren op 04-10-1276, overleden op 14-12-1311 te Genua op 35-jarige leeftijd.

XXVIII.18 Jan II van BRABANT (de Vreedzame), geboren op 27-09-1275, overleden op 27-10-1312 te Tervuren op 37-jarige leeftijd, zoon van Ertog van Brabant Jan I van BRABANT (de Overwinnaar) (zie XXVIII.22) en Margaretha van DAMPIERRE (zie XXVII.14).
Gehuwd met Margareta van ENGELAND (zie XXVIII.7).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XXVIII.7).

XXVII.18 Margaretha van DAMPIERRE, geboren circa 1272, overleden circa 1331, dochter van Graaf van Vlaanderen Gwijde III van DAMPIERRE (zie XXVI.21) en Isabella van LUXEMBURG.
Gehuwd te circa 1286, 21 april 1286 - Huwelijksvoorwaarden tussen reinald, graaf van Gelre, en Margaretha, dochter van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen en markies van Namen, waarbij Reinald an zijn toekomstige echtgenote een jaarlijkse rente van 3000 ponden van Troyes toekent, bezet op de inkomsten van Roermond, Venlo, Kriekenbeek, Brempt e Kessel. In dit charter spreekt Reinald van "men manoir de Bremth", zodat het duidelijk is dat het kasteel van Brempt zelfs in 1286 reeds in het bezit van de graaf is. Interessant is dat slects vier jaar later de eerste in de bronnen terug te vinden Brempts in Nieuwerkerken bij Aalst, opduiken. Echtgenoot is Reinoud I van GELRE (de Strijdbare) (zie XXVIII.40).
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha van GELRE (zie XXVIII.20).

XXVIII.20 Margaretha van GELRE, overleden circa 1333, dochter van Reinoud I van GELRE (de Strijdbare) (zie XXVIII.40) en Margaretha van DAMPIERRE (zie XXVII.18).
Gehuwd <1305 met Diederik VIII van KLEEF (zie XXX.34).
Uit dit huwelijk:
1.  Diederik IX van KLEEF, geboren circa 1291, overleden circa 1347.

XX.7 Hildegardis Alderade van BOURGONDIE, geboren circa 1050, overleden circa 1104, dochter van Robert (de Oude) van FRANKRIJK (zie XX.22) en Irmgard Blanca van ANJOU (zie XIX.3).
Gehuwd circa 1068 met Willem VI (VIII) (Guido Godfried) van AQUITANIE (zie XIX.29).
Uit dit huwelijk:
1.  Willem VII (IX) van AQUITANIE (le Jeune, le Troubadour) (zie XXI.5).
2.  Agnes van AQUITANIE (zie XXI.9).

XXI.5 Willem VII (IX) van AQUITANIE (le Jeune, le Troubadour), geboren op 22-10-1071, overleden op 10-02-1126 te Chize op 54-jarige leeftijd, begraven te Moustier Neuf. Graaf van Poitiers, Hertog van Aquitanie, zoon van Willem VI (VIII) (Guido Godfried) van AQUITANIE (zie XIX.29) en Hildegardis Alderade van BOURGONDIE (zie XX.7).
Gehuwd (1) circa 1089 met Irmgard van ANJOU (zie XXI.1).
Gehuwd (2) circa 1094 met Philippa Mathilde van TOULOUSE, geboren circa 1073, overleden op 28-11-1117 te Fontevrault, dochter van Willem IV van TOULOUSE en Mathilde (Emma?) van MORTAIN.
Gehuwd (3) circa 1100, geen wettelijk huwelijk, maar een buitenechtelijke verbintenis met Mauberge Dangereuse de CHATELLERAULT, geboren circa 1080, overleden circa 1120.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Willem VIII (X) van AQUITANIE (zie XXII.12).
Uit het derde huwelijk:
2.  Raimond van AQUITANIE, geboren circa 1100, overleden op 27-06-1149. Vorst van Antiochie. Zie ES NF III.154.
Gehuwd circa 1140 met Constance van ANTIOCHIE, geboren circa 1127, overleden circa 1163, dochter van Boemund II van ANTIOCHIE (zie XXIII.69) en Alix van RETHEL.
3.  Agnes Mathilde van AQUITANIE (zie XXII.15).
4.  Willem van POITIERS VALENTINOIS, geboren circa 1105, overleden op 04-03-1187. Graaf van Valentinois. Volgens ES Band II, Tafel 76. ES Band III, Tafel
740 geeft echter andere ouders
.

XXII.12 Willem VIII (X) van AQUITANIE, geboren circa 1099 te Toulouse, overleden op 09-04-1137 te Santiago de Compostella. Hertog van Aquitanie, zoon van Willem VII (IX) van AQUITANIE (le Jeune, le Troubadour) (zie XXI.5) en Philippa Mathilde van TOULOUSE.
Gehuwd circa 1120 met Eleonore van CHATELLERAULT, geboren circa 1105 te Chatellerault, overleden circa 1130, dochter van Amalric van CHATELLERAULT en Dangereuse de BOUCHARD.
Uit dit huwelijk:
1.  Eleonore van AQUITANIE POITOU (zie XXIII.7).
2.  Aelis Petronella van AQUITANIE (zie XXIII.8).

XXIII.7 Eleonore van AQUITANIE POITOU, geboren circa 1122 te Nieul sur l'Autrec (Vendee), overleden op 31-03-1204 te Poitiers, begraven te Fontevrault, dochter van Willem VIII (X) van AQUITANIE (zie XXII.12) en Eleonore van CHATELLERAULT.
Gehuwd (1) op 25-07-1137 te Bordeaux, gescheiden na 14 jaar op 21-03-1152 te Beaugency van Lodewijk VII (De jonge Fleury (Pius Florus)) van FRANKRIJK (zie XXIV.58).
Gehuwd (2) op 18-05-1152 te Bordeaux met Hendrik II (Curtmantle) van ENGELAND, 19 jaar oud (zie XXIII.3).
Uit het eerste huwelijk:
1.  rinses van Frankrijk Maria van FRANKRIJK (zie XXIV.18).
2.  Alix van FRANKRIJK, geboren circa 1151, overleden circa 1195.
Gehuwd circa 1164 met Theobald V (de Goede, le Bon) van BLOIS, geboren circa 1127, overleden circa 1191 te Akko, begraven te Fontigny. Graaf van Blois, zoon van Theobald IV (le Grand) van BLOIS (zie XXIII.38) en Mathilde van KARINTIE.
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen (zie onder XXIII.3).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 8 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail